O obci

V současné době probíhají v budově č.p. 68 udržovací stavební práce spočívající v renovaci teracových podlah na chodbách a kamenných schodů schodiště. Práce jsou prováděny za běžného provozu a proto žádáme všechny návštěvníky budovy v prostorách o zvýšenou opatrnost. 

Akce bude spolufinancovaná z dotace Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, v programu Obnova venkova Vysočiny. Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy přijatých usnesení Zastupitelstva obce Petrovice ze zasedání konaných v roce 2024. Zveřejňování informací je v rozsahu v souladu s GDPR.

Zápisy usnesení jsou v listinné podobě uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a jsou k nahlédnutí v úřední hodiny.     

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení č. 14 ze dne 07.02.2024 zveřejněno dne 21.02.2024

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2024. Zápisy jsou zveřejňovány v rozsahu v souladu s GDPR.

V listinné podobě jsou zápisy uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a jsou k nahlédnutí v úřední hodiny. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 14 ze dne 07.02.2024 zveřejněn dne 21.02.2024   

Číst více

Rozhovor redaktora Horáckých novin pana Arnošta Pacoly se starostou obce Mgr. Petrem Padrnosem vyšel v Horáckých novinách dne 11.1.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V rámci zlepšení životního prostředí a revitalizace pozemku na území obce byla realizována výsadba 25 ks ovocných stromů na pozemku p. č. 437/4 – zahrada v katastrálním území Petrovice u Třebíče.

Projekt obnovy sadu byl finančně podpořen Nadací ČEZ v grantovém programu Stromy 2023.

Více informací o uvedeném projektu je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zpravodaj senátorky za obvod Třebíč paní Hany Žákové je zveřejněn zde: https://bit.ly/3rs39Q5.  Internetové stránky zde: http://www.hanazakova.cz.

Na pozvání OSH Třebíč se paní senátorka zúčastnila dne 15.7.2023 Krajské soutěže v požárním sportu kraje Vysočina konané ve sportovním areálu v obci. Dne 7.8.2023 navštívila penzion pro seniory v Krahulově. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dne 5. května 2023 zrušila Světová zdravotnická organizace (WHO) globální stav zdravotní nouze vyhlášený v souvislosti s novým typem koronaviru SARS-CoV2, který způsobuje nemoc covid-19. K onemocenění již bude nadále přistupováno jako k jinému respiračnímu onemocnění. 

Situace, která započala v roce 2020 do zápisu kroniky obce patří a vzhledem k svému rozsahu a době trvání je zpracována samostatně, zápisy ročních událostí se o ní pouze zmínily, a to především z důvodu omezení akcí pořádaných v obci. Zápis je stručným ohlédnutím za celosvětovou pandemií....

Sekce:  Kronika
Číst více

Za účasti hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka, generála Drahoslava Ryby, krajského ředitele vysočinských hasičů plukovníka Jiřího Němce a řady dalších významných hostů odstartovalo v 10:00 hodin ve sportovním areálu v naší obci finálové kolo soutěže Velké ceny HZS krajů a HZS podniků v požárním útoku.

Pozvání na akci obdrželi také zástupci obce. Obec zastupoval starosta obce Mgr. Petr Padrnos.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Jednou z akcí, kterou obec Petrovice v letošním roce realizovala, je stavba nového oplocení pozemku 371/4 – zahrada, který se nachází za kulturním domem a je na něm vybudován památník občanům obce zastřelených zde 7. května 1945.

Tato stavba byla podpořena Krajem Vysočina z dotačního programu Obnovy venkova Vysočiny, jehož cílem je podpora obcí do 1500 obyvatel. 

Více informací o stavbě je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Astronomický podzim začíná podzimní rovnodeností, která v roce 2023 nastane na severní polokouli 23. září v 8:50 hodin. Mezi podzimní zvyky vždy patřilo pečení brambor.

Společné pečení brambor organizuje SDH Petrovice ve sportovním areálu Petrovice. Akce se koná 23.9.2023 od 14:00 hodin.

Pořadatelé upozorňují, že brambory vhodné k pečení je třeba si donést.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více