O obci

Kraj Vysočina vydal Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2023. Výroční zpráva Vás provede ucelenými informacemi o Kraji Vysočina, činnostmi krajského úřadu a zásadními událostmi, jež na Vysočině proběhly v minulém roce. Zpráva je vytvořena v elektronické podobě a je ke stažení na internetových stránkách Kraje Vysočina zde: https://kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=4126835&n=vyrocni-zprava-za-rok-2023&p1=122615.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Kraj Vysočina vyhlásil 15. ročník akce "Čistá Vysočina". Obec Petrovice se do této akce přihlásila a úklid veřejných prostranství a přírody v okolí silnic na svém katastrálním území se uskuteční v pátek 12. dubna 2024 se srazem účastníků v 16:00 hodin u budovy Obecního úřadu Petrovice.

Zveme občany, kterým není lhostejný nepořádek ve svém okolí, k účasti na akci. Pracovní rukavice s sebou. 

Více informací o akci: https://cista-vysocina-vysocina.hub.arcgis.com/.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Letošní první číslo zpravodaje, ve kterém paní senátorka popisuje nejen práci v Senátu, ale i ve volebním obvodu Třebíč, je zde: https://bit.ly/zpravodaj1_24.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V současné době probíhají v budově č.p. 68 udržovací stavební práce spočívající v renovaci teracových podlah na chodbách a kamenných schodů schodiště. Práce jsou prováděny za běžného provozu a proto žádáme všechny návštěvníky budovy v prostorách o zvýšenou opatrnost. 

Akce bude spolufinancovaná z dotace Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, v programu Obnova venkova Vysočiny. Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy přijatých usnesení Zastupitelstva obce Petrovice ze zasedání konaných v roce 2024. Zveřejňování informací je v rozsahu v souladu s GDPR.

Zápisy usnesení jsou v listinné podobě uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a jsou k nahlédnutí v úřední hodiny.     

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení č. 14 ze dne 07.02.2024 zveřejněno dne 21.02.2024.

Usnesení č. 15 ze dne 20.03.2024 zveřejněno dne 02.04.2024.

Usnesení č. 16 ze dne 24.04.2024 zveřejněno dne 07.05.2024. 

Usnesení č. 17 ze dne 29.0...

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2024. Zápisy jsou zveřejňovány v rozsahu v souladu s GDPR.

V listinné podobě jsou zápisy uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a jsou k nahlédnutí v úřední hodiny. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 14 ze dne 07.02.2024 zveřejněn dne 21.02.2024.

Zápis ZO č. 15 ze dne 20.03.2024 zveřejněn dne 02.04.2024.   

Zápis ZO č. 16 ze dne 24.04.2024 zveřejněn dne 07.05.2024.

Zápis ZO č. 17 ze dne 29.05.2024 zveřejněn dne 10.06.2024.

Zápis ZO č. 18 ze dne 26...

Číst více

Rozhovor redaktora Horáckých novin pana Arnošta Pacoly se starostou obce Mgr. Petrem Padrnosem vyšel v Horáckých novinách dne 11.1.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V rámci zlepšení životního prostředí a revitalizace pozemku na území obce byla realizována výsadba 25 ks ovocných stromů na pozemku p. č. 437/4 – zahrada v katastrálním území Petrovice u Třebíče.

Projekt obnovy sadu byl finančně podpořen Nadací ČEZ v grantovém programu Stromy 2023.

Více informací o uvedeném projektu je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zpravodaj senátorky za obvod Třebíč paní Hany Žákové je zveřejněn zde: https://bit.ly/3rs39Q5.  Internetové stránky zde: http://www.hanazakova.cz.

Na pozvání OSH Třebíč se paní senátorka zúčastnila dne 15.7.2023 Krajské soutěže v požárním sportu kraje Vysočina konané ve sportovním areálu v obci. Dne 7.8.2023 navštívila penzion pro seniory v Krahulově. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dne 5. května 2023 zrušila Světová zdravotnická organizace (WHO) globální stav zdravotní nouze vyhlášený v souvislosti s novým typem koronaviru SARS-CoV2, který způsobuje nemoc covid-19. K onemocenění již bude nadále přistupováno jako k jinému respiračnímu onemocnění. 

Situace, která započala v roce 2020 do zápisu kroniky obce patří a vzhledem k svému rozsahu a době trvání je zpracována samostatně, zápisy ročních událostí se o ní pouze zmínily, a to především z důvodu omezení akcí pořádaných v obci. Zápis je stručným ohlédnutím za celosvětovou pandemií....

Sekce:  Kronika
Číst více