Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, oznamuje, že dne 12.12.2022 (pondělí) bude z důvodu nepřítomnosti obou zaměstnanců uzavřen. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Ve čtvrtek 1.12. v době od 8:00 do 9:00 hod očkování objednaných pacientů proti nemoci Covid-19 a pacientů proti chřipce, poté běžná ordinace.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Po letech 2020 a 2021, kdy byly z důvodu protiepidemických opatření hromadné akce zakázány, jsme se v letošním listopadu zase mohli společně sejít, tvořit a povídat si, začít vnímat předvánoční atmosféru a oprostit se od negativních zpráv, které se na nás valí ze všech stran.

Přejeme všem občanům klidné prožití času adventního.

V příloze je zveřejněno několik fotografií z adventního tvoření a rozsvícení vánoční výzdoby kaple.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Starosta obce podle § 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci.

Počet volebních okrsků: 1, číslo: 1, sídlo: Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, Obecní úřad Petrovice, zasedací místnost v I. patře budovy.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou, se sídlem v Okříškách, se uskuteční 15.12.2022 od 17:00 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Petrovice je členem svazku obcí Zásobování vodou, se sídlem Okříšky, Jihlavská 1. Pověřenými zástupci obce při jednáních svazku jsou členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler. 

V přílohách je zveřejněn návrh rozpočtu svazku na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2027. Tyto dokumenty k hospodaření svazku budou projednány na valné hromadě, která se uskuteční 15.12.2022 v zasedací msítnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

Občané členských obcí mohou uplatnit své připomínky do 15 dnů nebo na jednání valné hromady.

Zveř...

Číst více

Dřevěný betlém již několik let sestavuje pan František Fiala v kapličce v obci v době adventní a vánoční. V letošním roce si vlastnoručně vyřezané dřevěné figurky poprvé můžeme prohlédnout první adventní neděli 27.11.2022 od 16:30 hodin, po ukončení společného setkání a programu. 

Betlém bude veřejnosti přístupný i v těchto dnech: sobota 3.12., neděle 4.12, sobota 10.12, neděle 11.12., sobota 17.12., neděle 18.12. a v sobotu 31.12., vždy v době od 14:00 do 16:00 hodin.

Panu Fialovi velice děkujeme za zapůjčení, instalaci betlému a za čas, který věnuje občanům při jeho z...

Sekce:   |  Kulturní akce
Číst více

Tradiční adventní setkání se koná u kapličky v obci první adventní neděli 27. listopadu 2022 v 16:00 hodin.

Program: vystoupení dětí z MŠ Petrovice, svěcení adventních věnců, proslov starosty obce, rozstvícení vánoční vyzdoby kaple, možná prohlídka instalovaného betlému.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Vedoucí prodejny smíšeného zboží v obci oznamuje, že: v sobotu 26.11.2022 bude prodejna uzavřena, v pondělí 28.11.2022 otevřena pouze do 10:00 hod.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Svoz kontejnerů s bioodpadem (hnědých kontejnerů) je v zimním období méně četný než v ostatních měsících roku. Bioodpady jsou sváženy 1x za měsíc, svozy jsou naplánovány na středu 7. 12. 2022, středu 4. 1. 2023 a středu 1. 2. 2023. V případě velmi nepříznivého počasí mohou být termíny upraveny. Zahájení jarního svozu bude upřesněno během měsíce února 2023 v závislosti na počasí. Svozy realizuje ESKO-T s.r.o., Třebíč. 

Svoz velkoobjemových kontejnerů, které zajišťuje Zemědělské družstvo Okříšky, je řešen individuálně dle možností a potřeb družstva. Kontejnery...

Sekce:  Služby obce
Číst více