Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydal Rozhodnutí týkající se podaných odvolání k umístění a stavebnímu povolení stavby "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu" spojené se změnou užívání na truhlářskou dílnu Petrovice na pozemku p. č. st. 28/2 v katastrálním území Petrovice u Třebíče.

Rozhodnutí č.j.: KUJI 20503/2018, sp. zn. OUP 336/2017-Ko-7 ze dne 15.3.2018 je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 27. března 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Každé jaro a podzim nás čeká posun času o jednu hodinu. Stejně tomu je i v roce 2018.

Letní čas v roce 2018 začne platit v noci 25. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.

Standardní (tzv. zimní) čas v roce 2018 nastane v noci 28. října. Hodiny se posunou zpět ze 3:00 na 2:00.

Zveřejnila: Helena Moudrá

 

Číst více

Poutní mše svaté k Panně Marii do Přibyslavic se konají každou první sobotu v měsíci.

Jarní pouť se v Přibyslavicích bude konat o víkendu ve dnech 19. a 20. května 2018. Hlavní pouť o víkendu 8. a 9. září 2018.

Více informací https://rkfpribyslavice.webnode.cz/kalendar/.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Obec Petrovice upozorňuje čtenáře a uživatele veřejně přístupného internetu, že Místní lidová knihovna v Petrovicích bude v úterý 13.3.2018 uzavřena. Otevřena bude ve čtvrtek 15.3.2018 v době od 15:00 do 18:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Základní škola Okříšky, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019 se koná v pátek          6. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 hodin v prostorách školy.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2011 do 31.8.2012. V případě, že dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky, nemusí rodiče s dítětem zápis absolvovat znovu, dostaví se pouze vyplnit Žádost o přijetí.

Více informací k zápisu je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá       

Číst více

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa pořádá Nadace Partnerství roční kampaň Stromy svobody 1918 - 2018. V rámci této kampaně byla zapsána také lípa, která roste u kapličky v obci.

Více informací o kampani a o lípě Svobody v obci je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kronika
Číst více

Hasičskou veselici pořádá Sbor dobrovolných hasičů Petrovice v sobotu 24. března 2018 ve 20.00 hodin v kulturním domě v Petrovicích.

K poslechu a tanci hraje MACHEN music - http://www.machen-music.com/. Vstupné 70,-- Kč. Srdečně zvou pořadatelé. 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

V příloze je zveřejněno oznámení Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, zn.: ORÚP 11772/18 - SPIS 464/2017/Hr, o konání prezentace Průzkumy a rozbory Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč. Řešeným územím je území správního obvodu ORP Třebíč tj. 93 obcí. Cílem pořízení územní studie je vytvoření odborného komplexního koncepčního dokumentu k řešení krajiny, který by měl být využitelný při plánovací a rozhodovací činnosti orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadu a dalšíc...

Číst více

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Přibyslavice pořádá v tělocvičně ZŠ v Přibyslavicích gymnastické závody:

dne 11.3.2018 "Memoriál Jožky Jarešové", začátek v 9.00 hodin,

dne 17.3.2018 "Gymnastický pětiboj ve SG mužů", začátek ve 13.00 hodin. 

Sekce:  Sportovní akce
Číst více