Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, na rok 2020.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje ordinační dobu v pracovní dny v období 20. - 31. prosince 2019.

20.12.2019 (pátek) - dovolená. Zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková.

23.12.2019 (pondělí) - dovolená. Není zajištěn zástup.

27.12.2019 (pátek) - ordinační hodiny 8:00 - 11:00 hodin.

30.12.2019 (pondělí) - ordinační hodiny 8:00 - 12:00 hodin.

31.12.2019 (úterý) -  ordinační hodiny 8:00 - 10:00 hodin. 

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy ze dne 6.12.2019, č.j.: 63920/2019-MZE-16212, včetně přílohy č. 1, kterou tvoří seznam katastrálních území, v nichž platí opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 v souvislosti s kalamitní situací v lesích ČR.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná v pátek 20. prosince 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Dne 10. prosince 2019 je Místní lidová knihovna v obci uzavřena. Náhradní provozní doba není stanovena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

V příloze jsou zveřejněny informace s vysvětlením, co obnáší přechod na novou technologickou platformu vysílání DVB-T2 prostřednictvím pozemních digitálních televizních sítí a termíny přechodu u jednotlivých vysílačů v období do 30. června 2020, kdy bude celoplošné vysílání v síti DVB-T definitivně ukončeno.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice na období let 2021 - 2023.  

Tvorbu střednědobého výhledu rozpočtu obce upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrhy a připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 15 dnů od dne zveřejnění u Obecního úřadu Petrovice, Petrovice 68, PSČ: 675 21, e-mail: obec@petroviceutrebice.cz, datová schránka: 9yrawhd, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 20.12.2019.

Zveřejnila...

Číst více

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2020. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Obec rozpočtuje příjmy a výdaje ve výši 6.909.000,-- Kč. 

Rozpočtový proces územně samosprávného celku upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrhy a připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 15 dnů od dne zveřejnění u Obecního úřadu Petrovice, Petrovice 68, PSČ: 675 21, e-mail: obec@petroviceutrebice.cz, datová schránka: 9yrawhd, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva o...

Číst více

Před první adventní nedělí instaloval pan František Fiala do kapličky v naší obci vlastnoručně vyřezávaný betlém, který jsme si pohli prohlédnout při tradiční akci konané vždy první adventní neděli.

Za účelem prohlídky kaple včetně instalovaného betlému bude kaple otevřena v neděli 15. prosince 2019 a v neděli 29. prosince 2019 vždy v době od 14:00 do 17:00 hodin.

 Panu Fialovi děkujeme za zapůjčení betlému, jeho instalaci a účast při prohlídkách.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Adventní tvoření se uskutečnilo 28. listopadu v prostorách obecního úřadu. Dle své fantazie bylo možné zhotovit si adventní dekoraci do svého domova. Odbornou pomoc poskytla paní Papoušková. Při tvoření bylo možné občerstvit se svařeným vínem, čajem nebo kávou. Vůně svařeného vína společně s připravenými čerstvými jehličnatými větvemi vytvořila tu pravou předvánoční atmosféru.  

 

Číst více