Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Valná hromada Svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách, Jihlavská 1, se uskuteční 16. prosince 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

V příloze je zveřejněna pozvánka včetně navrženého programu jednání.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny návrhy dokumentů k hospodaření svazku obcí Zásobování vodou Okříšky, Jihlavská 1.

Jedná se o návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2022 - 2026.

Hospodaření dobrovolných svazků obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v § 39.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Materiály budou schvalo...

Číst více

Každý rok Krajská knihovna Vysočiny oceňuje knihovny na území svého kraje za svoji činnost. V letošním roce byla oceněna také knihovna v naší obci. Přestože rok 2020 a rok 2021 úplně klasické knihovnické práci nepřál, neboť mimořádnými opatřeními došlo několikrát k uzavření a omezení návštěvnosti veřejných knihoven, byla tato doba využita a v prostorách knihovny byly prováděny opravy rozvodů a nová výmalba, které zajistila obec Petrovice a hradila jej plně ze svého rozpočtu. 

Setkání oceněných knihoven probíhá každoročně na Knihovnické slavnosti, která se měla konat dne 30...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Lékárna v Okříškách otevřena od 7:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Energetický regulační úřad upozorňuje zákazníky, jejichž dodavatel elektrické energie nebo plynu ukončil svoji činnost, že dodavatel poslední instance (DPI) má povinnost zásobovat zákazníka energiemi pouze po dobu 6 měsíců. Ceny DPI a zálohy v tomto režimu jsou aktuálně velmi vysoké a je nutné z DPI co nejdříve odejít.

Veškeré informace pro zákazníky zveřejňuje Energetický regulační úřad zde:  https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncuji-cinnost.

Jak změnit dodavatele energií je zveřejněno zde: https://www.eru.cz/cs/inform...

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více

Obec Petrovice instalovala na konec zastavěného území na silnici III/40512 a na místní komunikaci „Leská cesta“ zásobníky s reflexními samolepícími terči.

Zásobníky obec získala v rámci projektu „Rozšíření retroreflexních prvků“, který realizuje Sdružení místních samospráv ČR, z.s., jehož je obec Petrovice členskou obcí.

V dnešní době již všichni vlastníme pásky nebo jiné prvky, které si na sebe připínáme. Může se nám však stát, že si jej zapomeneme nebo se vracíme později, než jsme plánovali a prvek u sebe nemáme. V tom případě můžeme využít uvedený zásobník a prvek si z&nb...

Číst více

V příloze je zveřejněn situační výkres variantních řešení přeložky silnice III/40510 Okříšky a informace starosty obce o jednáních v roce 2021.

Nově je ve studii posuzována také varianta „C“ (žlutá), kterou navrhovala obec Petrovice jako nejvhodnější řešení k posouzení již v roce 2015 a návrh trasy a žádost o posouzení včetně odůvodnění zaslala zástupcům Kraje Vysočina veřejným dopisem ze dne 15. 6. 2015, č. j. 109/2015, přičemž jakékoliv posuzování této varianty bylo tehdy odmítnuto pouze s ústním odůvodněním sděleným tehdejšími zástupci Kraje Vysočina, kdy byla tato...

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že do odvolání jsou zrušeny odpolední ordinační hodiny (ordinace ve čtvrtek).

V tyto dny bude probíhat očkování proti nemoci Covid-19. V ordinaci očkují I., II. a III.dávku vakcínami Moderna a Pfeizer. Přijďte se očkovat, ochráníte tím sebe i své blízké.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Ani naší obci se samozřejmě onemocnění covid-19 nevyhýbá. V pátek byla potvrzena pozitita u dítěte navštěvující mateřskou školu. Rodiče byli ihned na situaci upozorněni, aby zvážili svoje další kontakty (především případné návštěvy o víkendu). Následně Krajská hygienická stanice kraje Vysočina rozhodla o uzavření Mateřské školy Petrovice a do karanteny nastoupily děti z obou tříd a neočkovaní zaměstnanci. Zaměstnanci, kteří jsou očkovaní mohou nadále vykonávat veškeré činnosti. I v mateřské škole probíhá tzv. distanční výuka a to především u dětí, které mají předškolní vzdělá...

Číst více

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 a Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ve Sbírce zákonů (částka 194 ze dne 25. listopadu 2021) je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více