Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, zasílá informaci o oznámení koncepce "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina" a sděluje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Obec jako dotčená samospráva uvedenou informaci zveřejňuje s upozorněním, že každý může Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 11.03.2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy přijatých usnesení Zastupitelstva obce Petrovice ze zasedání konaných v roce 2024. Zveřejňování informací je v rozsahu v souladu s GDPR.

Zápisy usnesení jsou v listinné podobě uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a jsou k nahlédnutí v úřední hodiny.     

Zveřejnila: Helena Moudrá

Usnesení č. 14 ze dne 07.02.2024 zveřejněno dne 21.02.2024

Číst více

V přílohách jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2024. Zápisy jsou zveřejňovány v rozsahu v souladu s GDPR.

V listinné podobě jsou zápisy uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice a jsou k nahlédnutí v úřední hodiny. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Zápis ZO č. 14 ze dne 07.02.2024 zveřejněn dne 21.02.2024   

Číst více

MUDr. Tomáš Filkula nebude ve dnech 22. a 23.2.2024 ordinovat z důvodu účasti na lékařském semináři v Praze. V ordinaci bude přítomna zdravotní sestra.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V příloze je zveřejněn záměr prodeje pozemků obce. Jedná se záměr majetkoprávního vypořádání pozemků konkrétnímu vlastníkovi - Pilka, s.r.o., Petrovice 151.

Na základě schváleného možného prodeje na zasedání zastupitelstva obce v roce 2013 byla následně na pozemcích obce realizována stavba sportoviště. To bylo zaměřeno a dle geometrického plánu jako podkladu je nyní řešeno majetkoprávní vypořádání pozemků, přičemž mimo zastavěných pozemků je také řešeno vlastnictví k sousedícím pozemkům (mezi areálem restaurace a penzionu a sportovištěm).

Záměr včetně příloh je zve...

Číst více

Tradiční dětský karneval se koná v kuturním domě v obci v sobotu 2. března 2024 od 14:00 hodin. Účinkující: divadelní spolek AMPULKA - http://ampulka.org/.

Pro děti je připraveno pásmo her, soutěží a tance. K dispozici bude fotokoutek. Občerstvení je zajištěno a pořadatelé se těší na návštěvu dětí v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších přátel.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:   |  Kulturní akce
Číst více

Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 15.2.2024 s pojízdnou vinotékou.

Tento týden v nabídce polosladký Hibernal za 150,-- Kč (běžně 200,-- Kč) a polosuché Sylvánské zelené jen za 120,--Kč (běžně 160,-- Kč).

Vinotéka bude stát v době od 15:00 do 15:15 hodin na prostranství pod kapličkou, resp. starou hasičskou zbrojnicí - č.p. 11.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 7.2.2024 bylo přijato rozpočtové opatření č. 1/2024, provedené dokladem rozpočtu č. 2, kterým se zvyšují příjmy obce o částku 427.000,-- Kč a výdaje obce o částku 827.000,-- Kč. Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky na základním bankovním účtu obce a slouží k předfinancování výdajů před přijetím finančních prostředků investiční dotace.

Rozpočtové opatření je přílohou.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Dle účetního výkazu FIN2-12M sestaveného k 31.12.2023 byla zpracovaná zpráva, kterou projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 7.2.2024.

Zpráva včetně příloh je zveřejněna v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Prodejna v obci bude ve četvrtek 15.2.2024 otevřena pouze do 11:30 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více