Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že ve dnech 24.-26.05.2022 (úterý - čtvrtek) bude v ordinaci přítomna pouze zdravotní sestra. Pro zdravotní sestru lékař na telefonu.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Obec Petrovice dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje záměr prodeje pozemků obce.

Jedná se o prodej pozemků v katastrálním území Petrovice u Třebíče p. č. 428/1 - orná půda, o výměře 475 m2, a p. č. 428/3 - orná půda, o výměře 97 m2, konkrétnímu zájemci - vlastníkovi sousedního pozemku p. č. 430/1. Současně tak obec řeší vlastnictví k pozemku v soukromém vlastnictví p. č. 112, který je dotčen místní  komunikací obce o výměře 206 m2

Podrobné informace jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Den s odpady pořádá firma ESKO-T s.r.o., Třebíč, ve svém areálu Hrotovická 232, Třebíč, dne 28.5.2022 (sobota) v době od 10:00 do 15:00 hodin.

Více informací o akci: https://www.esko-t.cz/den-s-odpady-2/

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V sobotu 21.5.2022 bude sběrný dvůr v Okříškách otevřen od 8:00 do 13:00 hodin.

Provozní doba sběrných dvorů je zveřejněna zde: https://www.esko-t.cz/sluzby/sberne-dvory/.

Běžná provozní doba: (od 1. 1. do 31. 12.) So: 9.00 -14.00 hod,  (od 1. 4. do 31. 10.) St: 13.00 -17.00 hod,  (od 1. 11. do 31. 3.) St: 12.00 -16.00 hod.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Tradiční akce "Pohádková cesta" je pořádána v sousedních Přibyslavicích v sobotu 21.5.2022. Trasa je z části vedena i na území obce Petrovice. Z Přibyslavic po cyklostezce Jihlava - Třebíč - Raabs k č. p. 35 (Rezkův mlýn) a dále po komunikaci směr Nová Ves.

Především řidiče upozorňujeme na pohyb osob na této komunikaci a občany na zvukové efekty (rány) z jednoho ze stanovišť.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a jeho městských částí se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022. Rozhodnutí prezidenta republiky bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR č. 81/2022, částka 44.

Informace pro kandidáty a veřejnost včetně vzorů kandidátních listin a jejich povinných příloh jsou zveřejňovány zde: https://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-parlamentu-cr-2022/ds-305012/p1=117960

Počet členů zastupitelstva obce, které vzejde z podzim...

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že:

v úterý 17.5.2022 ordinuje do 11:00 hodin, ve dnech 18.-20.5.2022 v ordinaci přítomna pouze zdravotní sestra. Pro zdravotní sestru lékař na telefonu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Do 31.5.2022 je splatnost těchto plateb: místního poplatku ze psa (platba na rok 2022) ve výši 100,-- Kč za jednoho psa, odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné (platba za rok 2021) ve výši 648,-- Kč za jednu osobu v domácnosti.

K výpočtu výše platby je kalkulačka zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kalkulacka-poplatku-v-obci

Platby jsou přijímány bezhotovostním převodem na bankovní účet obce číslo 9921711/0100. Variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti v obci.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

Prodejna smíšeného zboží v obci bude v pondělí 16. května 2022 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že ve dnech 11. a 12.5.2022 bude čerpat dovolenou. Pro akutní případy zastupuje MUDr. Filkuka.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více