Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Oblastní charita Třebíč děkuje všem dárcům, kteří v letošním roce přispěli do Tříkrálové sbírky. Do pokladničky umístěné v prodejně smíšeného zboží v obci bylo vybráno 2.727,-- Kč. Převážná část sbírky se uskutečňuje on-line a koná se až do 30.4.2021. Více informací: https://www.trikralovasbirka.cz/

Poděkování je zveřejněno v příloze.

Několik zajímavostí z letošní sbírky k 22.2.2021: Brněnská diecéze má nejlepší výtěžek v celé ČR a to 17 331 131 Kč. Okres Třebíč má v rámci diecéze třetí nejlepší výtěžek, který dosud činí 1 903 010,- Kč...

Sekce:  Charita
Číst více

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 25. února 2021 týkající se používání ochranných prostředků k zakrytí dýchacích cest je v plném znění zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. Před sto lety v roce 1921 jsme se poprvé sčítali jako lid československý. Sčítání se uskuteční i v letošním roce a předpokládá se, že převážně bude probíhat online. Rozhodným okamžikem sčítání 2021 je půlnoc z 26. na 27.3.2021. Ve dnech 27.3. - 9.4.2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte, v době od 17.4. do 11.5.2021 vyplní a odevzdá listinný sčítací formulář. 

Zůčastnit se sčítání je zákonnou povinno...

Číst více

MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že nabízí možnost antigenního testování onemocnění COVID-19 ve své ordinaci v Okříškách i Přibyslavicích.

Antigenní testování je možné pouze pro bezpříznakové pacienty, v současné době jej pacient nehradí. Více informací a objednání: 568 870 290.

Pacienti s příznaky nemoci (teplota, kašel, bolest v krku, bolest hlavy, rýma, bolesti kloubů a svalů, únava, ztráta čichu nebo chuti, zažívací potíže) musí nadále dodržovat tento postup: telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jej objedná na PCR testy.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Upozorňujeme občany, že kancelář Obecního úřadu Petrovice i Místní lidová knihovna Petrovice jsou pro veřejnost uzavřeny. V těchto prostorách jsou prováděny opravy elektroinstalace, zasekávání stávajících rozvodů počítačové sítě a internetu, výmalba. Z důvodu bezpečnosti je vstup do patra budovy č.p. 68 v obci zakázán. Předpokládaná doba uzavření: do pondělí 8. března 2021. 

Občané mohou své záležitosti řešit telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Kontakt OÚ: 725101412, e-mail: obec@petroviceutrebice.cz, příp.: https://www.petroviceutrebice.cz/kontakty.

Za účelem o...

Číst více

MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že ve středu 17.2.2021 dojde ke změně ordinačních hodin. Ordinační hodiny v Okříškách dopoledne od 7:00 do 11:00 hodin, odpolední ordinační hodiny v Okříškách i Přibyslavicích jsou zrušeny.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat dne 25.2.2021 od 18:00 hodin. Zasedání se uskuteční v místnosti hasičské zbrojnice, Petrovice č.p. 23. 

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna částka 28 Sbírky zákonů ze dne 14.2.2021 se zveřejněním usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR ode dne 15.2.2021 na dobu 14 dnů včetně dalších usnesení týkající se krizových opatření z důvodu výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území republiky.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Státní veterinární správa zaznamenává zhoršující se situaci ve výskytu influenzy drůbeže tzv. Ptačí chřipky na území České republiky a nárůst ohnisek i v sousedních krajích Kraje Vysočina. Na tuto skutečnost upozorňuje především drobnochovatele drůbeže.

V přiloženém letáku jsou zveřejněny projevy nemoci a zásady chovu drůbeže v rizikovém období.  

V případě podezření na uvedené onemocnění je nutné informovat o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu - kontakty zde: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/or...

Číst více

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se osobám neznámého pobytu a osobám, jímž se prokazatelně nedaří písemnosti doručovat, se tyto doručují veřejnou vyhláškou.

V příloze je zveřejněna vyhláška o možnosti převzít písemnost do vlastních rukou příjemce - Rozhodnutí spisu č.j. 271/2020 panu Tomáši Kučerovi.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více