Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Letní podvečerní posezení s akordeonem a heligonkou pořádá Komunitní centrum Moravia. Uskuteční se v sobotu 15. srpna 2020 v sídle centra, Třebíč, ul. Smrtelná 389/6, (bývalé kino Sputnik). Staropražské, jihočeské a moravské písničky zahraje a zazpívá paní Dana Hemzová a Stanislav Sejkora. Vstupné je dobrovolné.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

S účinností ode dne 8.8.2020 od 00:00 hodin se zrušují mimořádná opatření vydaná Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina k omezení šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Mimořádná opatření se týkala nošení roušek na území ORP Jihlava a Telč a na ostatním území Kraje Vysočina. 

Současně Krajská hygienická stanice kraje Vysočina vydává Mimořádné opatření č. 9/2020, kterým se ode dne 8.8.2020 od 00:00 hodin nařizuje na území Kraje Vysočina: zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, roušk...

Číst více

Lékárna v Okříškách oznamuje úpravu prodejní doby v následujících dnech: 14.8.2020 (pátek) 7:30 - 12:00 hodin, 21.8.2020 (pátek) zavřeno.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že v týdnu od 17.8. do 21.8.2020 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Pro akutní případy zastupuje MUDr. Dagmar Miková - https://mudrmikova.cz/.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Na základě informací v médiích, že od 1. srpna 2020 nebude společnost Asekol odebírat vysloužilé televizory a počítačové monitory značky Samsung, společnost ESKO-T s.r.o., Třebíč, která je provozovatelem sběrných dvorů v Okříškách, Třebíči a dalších místech, informuje, že na těchto sběrných místech lze odevzdat uvedené spotřebiče jakékoliv značky, tedy i značky Samsung.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že dne 19.8.2020 dojde k úplnému uzavření ordinace v Přibyslavicích, která se nachází v areálu firmy Huhtamaki. 

Z důvodu stěhování budou dne 20.8.2020 zrušeny odpolední ordinační hodiny v Okříškách.

Od 1.9.2020 bude upravena ordinační doba lékařky v ordinaci v Okříškách a ve firmě Mann+Hummel, která bude včas oznámena. 

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Číst více

Místní lidová knihovna v obci bude v úterý 4. srpna 2020 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že v pátek 31. července 2020 bude ordinace uzavřena. Zástup jiným praktickým lékařem není zajištěn.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena ve dnech 28.7.2020 - 7.8.2020 včetně z důvodu čerpání dovolené. 

V pondělí dne 3. srpna 2020 se neuskuteční ani úřední hodiny zástupců obce v době od 19:00 do 20:00 hodin.  

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů České republiky.

Starosta obce Petrovice v souladu s § 15 písm. c)  zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů, minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 6 pro volební okrsek č. 1 v obci.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více