Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V podvečer státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu 28. října položil starosta obce Mgr. Petr Padrnos kytici k památníku padlých v I. světové válce a uctil památku občanů padlých v této válce. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Soubor informačních letáků k onemocnění COVID-19 vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Vysvětlují základní pojmy, příznaky a případný postup v případě, že se u Vás objeví příznaky respiračního onemocnění nebo pro případ, že došlo k osobnímu kontaktu s osobou pozitivně testovanou.

Informační letáky jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Obec Přibyslavice jako provozovatel hřbitova upozorňuje občany, že při návštěvě hřbitova je nutné dodržovat protiepidemická opatření - tzn. rozestupy, mít zakryté dýchací cesty (ústa a nos) a neslučovat se.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Usnesení vlády o přijatých krizových opatřeních platných od 28.10.2020 v souvislosti s ochranou zdraví osob z důvodu prokázání výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 26.10.2020, částce 176.

Usnesení se týkají zákazu volného pohybu osob na území ČR a omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb a dalších omezení.

Uvedená částka Sbírky zákonů je zveřejněna v příloze. 

Aktuálně platná opatření lze sledovat zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno, Odběrové středisko Třebíč, Purkyňovo nám. 2, areál Nemocnice Třebíč, naléhavě hledá dárce rekonvalescentní plazmy.

Po prodělání onemocnění COVID-19 se v těle vytvoří protilátky proti tomuto oněmocnění. Pokud jste zdravý muž ve věku 18-60 let, který již onemocnění COVID-19 prodělal a chcete pomoci, objednávejte se na čísle 800 700 061 denně v čase od 6:00 do 14:00 hodin. Plazmu můžete darovat nejdříve za 2 týdny od ukončení nařízené izolace/karantény a jen pokud se již cítíte zcela zdráv. 

Plazma může pomoci osobám se zá...

Sekce: 
Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydané Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 23.10.2020, č. j.: ODKS 77995/20 - SPIS 12441/2020/PJ, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích a místních komunikacích na období od  31.10.2020 do 30.11.2020. 

Jedná se o prodloužení stávajícího uzavření silnice II/405 na ulici Masarykova v Okříškách o jeden kalendářní měsíc a stanovení objízdných tras.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška č. j. KUJI 101474/2020 OUP 119/2016 - 669 ze dne 20.10.2020 je zveřejněna v příloze.

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina jsou zveřejněny zde: https://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-a-uplne-zneni-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-po-teto-aktualizaci/ds-304304/p1=103836.

Zveřejnila: Helena Moudrá&n...

Číst více

Aktuální informace pro pacienty zveřejňuje Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, průběžně na svých internetových stránkách, v části aktuality - zde:  https://www.nem-tr.cz/aktuality/.

V souvislosti s šířícím se onemocněním COVID-19 nemocnice informuje o:    

- Uzavření odborných ordinací: https://www.nem-tr.cz/aktuality/uzavreni-odbornych-ambulanci/

- Veřejné sbírce na pořízení přístroje AIRVO: https://www.nem-tr.cz/aktuality/sbirka-na-porizeni-pristroje-airvo/.

- Nemocnice přijímá pracovníky v rámci dobrovolnické ...

Číst více

Upozorňujeme čtenáře, že Místní lidová knihovna Petrovice je z důvodu protiepidemických opatření pro veřejnost uzavřena minimálně do 3. listopadu 2020.

Více informací k uzavření provozu knihoven je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Česká lékárnická komora informuje pacienty umístěné v karanténě o možnosti vyzvednutí léků v lékárnách bez možnosti vycházení z domova. 

Více informací je zveřejněno v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více