Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Od 1. září 2018 byla do funkce ředitelky Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, jmenována paní Lenka Dostálová.

Na základě vyhlášeného konkursního řízení dle § 166 odst. 3  zák. č. 561/2004 Sb., a výsledku totoho konkursního řízení dle pořadí uchazečů jednotlivých členů komise podle § 5 odst. 3 vyhl. č. 54/2005 Sb., se na prvním místě umístila Lenka Dostálová, která byla následně starostou obce jmenována do funkce. Složení konkursní komise je stanoveno vyhl. č. 54/2005 Sb., a komise pro toto konkursní řízení pracovala v počtu šesti osob.

Zveřejn...

Číst více

Uceléné informace o Kraji Vysočina, o činnosti krajského úřadu a o dalších zásadních událostech, jež na Vysočině proběhly v minulém roce jsou zpracovány ve Výroční zprávě Kraje Vysočina za rok 2017.

Výroční zpráva je zveřejněna internetových stránkách Kraje Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy

Sekce:  Kronika
Číst více

Společnost E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 8.8.2018 (středa) v době od 8:30 do 15:00 hodin v částech obce Petrovice: od křižovatky u RD č.p. 128 směr kulturní dům, od křižovatky RD č.p. 1 směr křižovatka nad kaplí, od bývalé hasičské zbrojnice směr Žlíbky, od RD č.p. 26 směr ulička ke kulturním domu, od RD č.p. 123 směrem ke kult. domu. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Na 26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 27.6.2018 bylo projednáváno a schvalováno hospodaření obce a zřízené příspěvkové organizace v roce 2017. 

Závěrečný účet obce Petrovice, Zpráva o přezkoumání hospodaření, která tvoří přílohu č. 1, a účetní výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, které tvoří přílohu č. 2, jsou zveřejněny v přílohách. 

Zveřejněny jsou také výkazy účetní závěrky obce Petrovice sestavené k 31.12.2017.   

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Městské kulturní středisko Třebíč v rámci Třebíčského kulturního léta pořádá několik kulturních akcí. Jejich program je zveřejněn v přílohách.

Akce jsou určeny široké veřejnosti a všichni návštěvníci jsou srdečně zváni. Více informací o kulturních akcích: https://www.mkstrebic.cz/

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Společnost E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude přerušena dodávka elektrické energie dne 20.7.2018 (pátek) v době od 8:30 do 14:30 hodin v částech obce Petrovice: Baráky, Červený mlýn č.p. 36, Novotnův mlýn č.p. 35.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 2. - 15. července 2018 z důvodu čerpání dovolené.

Akutní případy budou ošetřeny na zubní poliklinice v Třebíči, ul. Vltavínská v době od 8:00 do 11:30 hodin. Ve dnech 2. - 4.7.2018 zastupuje MUDr. Bartoňková, ve dnech 9. - 13.7.2018 zastupuje MUDr. Cafourek. 

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebním řádu, č. j. KUJI 49656/2018 OUP 119/2016 OUP-140, ze dne 28.6.2018, Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

K návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR může každý uplatnit připomínky ve lhůtě, která končí dne 13.8.2018.

Dokumentace je zveřejněna zde: https://www.kr-vysocina.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina/ds-304042/archiv=0.

Zveřejnila...

Číst více

Dne 28. 6. 2018 vyhlásila Místní akční skupina Podhorácko 4. výzvu o dotaci z IROP - Různorodá a bezpečná doprava na Podhorácku II.

Vyhlášení této výzvy je zveřejněno zde: http://podhoracko.eu/4-vyzva-ruznoroda-a-bezpecna-doprava-na-podhoracku-ii/ms-3194/p1=3194.

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 27. června 2018 stanovilo v souladu s ust. § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, že ve dnech 5. a 6. října 2018 bude do Zastupitelstva obce Petrovice voleno celkem 9 členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více