Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 851554/18/2900-11460-304013 týkající se daně z nemovitých věcí na rok 2018 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Svazek obcí pro komunální služby nabízí k prodeji registrovaný kompost "Eskompost" pro zahrádkářské a zemědělské účely.

Odběr je možný osobně v Odpadovém centru Petrůvky každý všední den v době od 7.00 do 15.30 hodin. Cena kompostu je 60,-- Kč/100 kg včetně DPH. Naložení je možné teleskopickým manipulátorem na přívěsný vozík.

Číst více

V příloze je zveřejněna Výzva stavebníkovi Ladislavu Skryjovi, IČO: 62857282, k doplnění údajů a podkladů žádosti na stavbu "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu" Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu, ze dne 13.4.2018, č.j.: UMOK/SU-0724/2018-D.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Okříšky, zveřejnil upravený a posouzený návrh Územního plánu Okříšky a termín oznámení o konání veřejného projednání, které se uskuteční 16.5.2018 v 18.00 hodin v městysi Okříšky v zasedací místnosti zastupitelstva. K veřejnému projednání je přizván Městys Okříšky, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Námitky proti návrhu Územního plánu Okříšky mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného pro...

Číst více

V příloze je zveřejněno oznámení svazku obcí o zpřístupnění informací týkající se hospodaření svazku - tzn. schváleného rozpočtu na rok 2018, případných úpravách rozpočtu schválených v průběhu roku, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, schváleného záverečného účtu za rok 2017.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:  Hospodaření
Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková informuje, že má zřízeny vlastní oficiální internetové stránky: https://mudrmikova.cz/, kde získáte informace o poskytované zdravotní péči, jsou zde zveřejněny ordinační hodiny v jednotlivých svých ordinacích a další informace.

Číst více

V týdnu od 23.4. do 27.4.2018 bude v Alphega lékarně Okříšky probíhat měření cévního věku. Zájemci se mohou objednat na tel. čísle: 568 870 468.

Více informací o cevním věku a akci v lékárnách Alphega: http://www.alphega-lekarna.cz/cevni-vek-poradna.

Číst více

V pátek dne 13. dubna 2018 bude firma Ludes z Třebíče nabízet k prodeji výpěstky českých šlechtitelů - ovocné stromky a dřeviny: broskve, nektarinky, švestky, ryngle, ořešáky, jabloně, hrušně, nektarinkošvestku, jeřáb červený, černý i červenočerný, angrešt, rybíz, stolní víno, rakytník řešetlákový, kustovici čínskou, klanoprašku čínskou.

Prodej proběhne v době od 9.00 do 9.15 hodin na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí.

Číst více

Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlásil X. ročník úklidu prostranství u silnic kraje s názvem „Čistá Vysočina 2018“. 

Obec Petrovice se do této akce zapojí již podeváté v pátek 20. dubna 2018. Sraz účastníků akce je u budovy Obecního úřadu Petrovice v 16.00 hodin. 

Zveme  občany, kterým není lhostejný nepořádek ve svém okolí, k účasti na této akci. Doporučujeme vzít si pracovní rukavice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více