Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V průběhu celého roku vzniká v domácnostech a na zahradách množství biologicky rozložitelného odpadu. Za nejefektivnější způsob je považováno kompostování na vlastní zahradě. Odpad není nutné nikam převážet a odpad se opět použije tam, kde vznikl.

Při předjarních a jarních činnostech vzniká větší množství převážně dřevitého odpadu ze stříhání stromů a keřů. Jak s tímto odpadem nakládat je zveřejněno v příloze.        

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, č. j.: ODKS 11237/20 - SPIS 2174/2020/PJ, ze dne 24.02.2020, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích č. II/405, III/40513, III/4058, III/4057, III/40512, III/40510, III/35114, na místní komunikaci mezi Novými Petrovicemi a Petrovice, a na místních komunikacích v Okříškách.

Termín umístění přenosného dopravního značení: 1.4.2020 od 7:00 hod do 31.10.2020 dne 20:00 hod.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Schválený rozpočet obce může být v průběhu roku změněn. Změny rozpočtu upravuje zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Rozpočtová opatření jsou zveřejňována v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Rozpočtové opatření č. 1...

Číst více

Od 1.3.2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu Veřejné dopravy Vysočiny a to u velké části smluvních dopravců Kraje Vysočina.

Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem. 

Informace Kraje Vysočina jsou zveřejněny v příloze. Více informací: https://www.kr-vysocina.cz/verejnadopravavysociny.asp.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech od 18.2.2020 (úterý) do 25.2.2020 včetně.

Pro akutní případy zastupuje praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka v ordinacích v Okříškách a Přibyslavicích - http://mudrfilkuka.cz/index.php.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny informace Finanční správy k podání Přiznání k dani z příjmů za rok 2019.

Další informace je možno dohledat na internetových stránkách https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Vedoucí prodejny COOP HB oznamuje, že dne 13. února 2020 (čtvrtek) bude prodejna smíšeného zboží v obci uzavřena z důvodu provádění inventury.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 13. února 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Knihovna Okříšky srdečně zve na besedu s cestovatelem Petrem Nazarovem. Téma besedy "Nový Zéland.... dva roky v zemi Aotearoa". Beseda se koná  v Knihovně v Okříškách v pondělí 24. února 2020 v 18:00 hodin. 

Součástí besedy je videoprojekce. Vstupné 30,-- Kč. Předprodej vstupenek v půjčovní dny knihovny - https://www.okrisky.cz/knihovna-okrisky/os-4194, mobil: 702 002 473.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Kulturní akce
Číst více

Tradiční dětský karneval se koná v kulturním domě v obci v neděli dne 23. února 2020 od 14:00 hodin.

Pásmem her, soutěží a tance děti provede klaun Fugo - http://www.hugofugo.cz/

Pořadatelé srdečně zvou všechny děti, rodiče, prarodiče a další občany.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:  Kulturní akce
Číst více