Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 29.5.2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice. 

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Starosta obce podle § 32 odst. 2 a 3)  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, v zasedací místnosti v umístěné v II. N.P., pro voliče, kt...

Číst více

V příloze je zveřejněn přehled akcí, které se uskuteční ve sportovním areálu v roce 2024.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:   |  Kulturní akce |  Sportovní akce
Číst více

4. ročník charitativní jízdy Na kole dětem bez hranic s Josefem Zimovčákem se koná v sobotu 18. května 2024. V 10:00 hodin slavnostní start peletonu z Náměstí Míru v Želetavě, očekávaný dojezd v 16:30 hodin opět na Náměstí Míru v Želetavě. Celková délka trasy je 70 km, avšak zúčastnit se lze pouze na některé její části, zvolený úsek je pouze na účastníku akce.

Registrace a další informace zde: https://nakoledetem-uhranic-bezhranic.webnode.cz/. V příloze je zveřejněna mapa trasy, která prochází také katastrálním územím naší obce.

Výtěžek z akce bude věnován nadačnímu fondu Na...

Sekce:  Sportovní akce
Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se uskuteční dne 6.6.2024 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Obec Petrovice zastupují členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler, program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 včetně přílohy - zprávy o přezkoumání hospodaření jsou zveřejněny v přílohách informace. Hospodaření za rok 2023 bude projednáno na valné hromadě konané dne 6.6.2024.  

Schválení závěrečného účtu upravuje § 17 zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

V letošním roce slavíme 800 let od první písemné zmínky o obci Petrovice. Jak již bylo dříve zveřejněno, oslavy se konají v sobotu 7. září 2024. 

V příloze je zveřejněna přihláška s návratkou na tuto akci a je určena především osobám, které v obci nebydlí, avšak akce se zúčastní a občanům obce, pokud si přejí podání oběda v kulturním domě. Důvodem je zajištění počtu obědů podávaných v kulturním domě, který bude podáván pouze osobám předem přihlášeným. Současně nám informace o počtu osob, které se oslav zúčastní, pomohou při dalším organizačním zajištění. Děkujeme...

Sekce:   |  Kulturní akce
Číst více

Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j.: KUJI46293/2024 OUP 342/2022 - 37, ze dne 9.5.2024, je zveřejněna v příloze. Veřejnou vyhláškou se oznamuje konání veřejného projednání uvedeného návrhu. Návrh je zveřejněn zde: https://pupo.kr-vysocina.cz/

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Firma Hiatus CZ, s.r.o., Přibyslavice 101, přijímá nové zaměstnance. Do týmu hledá nové kolegy na tyto pracovní pozice: obsluha CNC obráběcích strojů a výrobní kontrolor. Více informací: náplň práce, požadavky a nabídky zaměstnavatele jsou zveřejněny v příloze. Informace o společnosti jsou zveřejněny zde: https://www.hiatus.cz/cs/.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více

Na žádost faráře P. Kruczeka se mše v obci konaná v neděli dne 12. května 2024 uskuteční již ve 13:00 hodin (místo 18:00 hodin).

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více