Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Podkladové materiály pro jednání Valné hromady členů Svazku obcí pro komunální služby týkající se hospodaření v roce 2017 (návrh závěrečného účtu vč. zprávy o přezkoumání hospodaření), hospodaření v roce 2018 a dalších letech (návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2018 - 2022, cen za ukládání odpadů) jsou zveřejněny v přílohách.

Zapsala: Helena Moudrá   

Číst více

Valná hromada členů Svazku obcí pro komunální služby se uskuteční ve čtvrtek 15.3.2018 od 13.00 hodin ve velkém sále hotelu ATOM Třebíč.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze informace. Obec Petrovice ve svazku obcí zastupuje starosta obce.

Zapsala: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, č.j.: ODKS 12546/18 - SPIS 2177/2018/mj, ze dne 21.02.2018, kterým se navrhuje stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v katastru obce Petrovice na železničním přejezdu č. P3870 ŽKM 58,745.

Zapsala: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení územního řízení č.j.: UMOK/SU-0381/2018-D ze dne 21.2.2018 týkající se vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Petrovice - Kuthan, RD: kabel. rozš. NN". 

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více

Praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková oznamuje, že ve dnech 9. - 21. února 2018 nebude z důvodu čerpání řádné dovolené ordinovat. 

Dne 8. února 2018 odpadá odpolední ordinace v Okříškách. Akutní případy v průběhu dovolené ošetří MUDr. Tomáš Filkuka .

 

Číst více

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn, jsou v přílohách zveřejňovaná schválená rozpočtová opatření rozpočtu obce Petrovice v roce 2018.

Zapsala: Helena Moudrá    

Číst více

Výsledky II. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve volebním okrsku 1 obce Petrovice jsou zveřejněny v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá    

Číst více

Společnost Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, Dušejov, oznamuje termíny prodeje chovné drubeže v obci. Součástí prodeje v obci je doprava drůbeže až do domu. Široká nabídka drůbeže, ceny drůbeže a dopravy jsou zveřejněny v příloze.

Informace a objednávky: e-mail: gallusextra@centrum.cz, tel.: 567 212 754, 567 214 502, mobil: 731 701 331, 734 833 158, po - pá: od 7.00 do 15.00 hod.

Zapsala: Helena Moudrá     

Číst více

V příloze je zveřejněn rozpis lékařů, kteří vykonávají stomatologickou pohotovostní službu v měsíci únor 2018. Upozorňujeme, že tento rozpis může být z v průběhu měsíce změněn, proto doporučujeme v případě potřeby lékařského ošetření ověření služby telefonicky na příslušném pracovišti. Více informací o pohotovostních službách získáte prostřednictvím odkazu http://www.nem-tr.cz/cze/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba-lps/.

Zapsala Helena Moudrá

Číst více

Dle § 38 zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na pneumatiky vztahuje povinnost zpětného odběru. Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat a toto již občan zaplatil v ceně výrobku při jeho nákupu. Z tohoto důvodu mají občané možnost pneumatiky bezplatně, bez ohledu na značku a druh pneumatik a bez podmínky koupě nových výrobků, použité nepotřebné pneumatiky odevzdat na všech místech zpětného odběru. Jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik, která mají uzavřenou smlouvu s kolektivní...

Číst více