Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2022 v rozsahu, jak bude projednáván a schvalován Zastupitelstvem obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 21.12.2021.

Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2022 je sestaven ve výši příjmů 7.046.000,-- Kč, ve výši výdajů 8.346.000,-- Kč. Jedná se tedy o návrh, kdy rozpočet je sestaven jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu ve výši 1.300.000,-- Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let.

Schodek rozpočtu vznikl rozpočtováním investic, realizací stavby VN Loučky a stavebními úpravami kamenného tarasu vč. přístupu u...

Číst více

V úterý 21. prosince 2021 v době od 10:00 do 17:00 hodin bude mobilní očkovací tým očkovat zájemce o třetí posilovací dávku nebo zájemce o jednorázovou vakcínu proti nemoci covid-19. Očkování bude probíhat v sálu Klubu Hájek, Mládežnická 229, Třebíč. 

Pokud Vám již přišla SMS zpráva, že můžete dostat třetí posilující dávku očkování, bude podána vakcína Pfizer/BioNTech 16+, pokud dosud nejste očkováni bude podána vakcína Johnson 18+. Můžete přijít bez objednání, bez papírování a veškerou administrativu vyřídí mobilní tým. S sebou občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny.

...
Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2021 se bude konat dne 14.12.2021 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje uzavření ordinace pro pacienty z důvodu očkování: pondělí 6.12.2021, pondělí 13.12.2021, úterý 21.12.2021.

Ve čtvrtek 9.12.2021 ordinace pouze do 9:30 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Informace k možnosti poskytnutí mimořádné okamžité pomoci v případě, že jste se dostali do finanční tísně z důvodu ukončení činnosti dodavatele elektrické energie nebo plynu a vysoké platby u dodavatele poslední instance jsou zveřejněny zde: https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Valná hromada Svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách, Jihlavská 1, se uskuteční 16. prosince 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1.

V příloze je zveřejněna pozvánka včetně navrženého programu jednání.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny návrhy dokumentů k hospodaření svazku obcí Zásobování vodou Okříšky, Jihlavská 1.

Jedná se o návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2022 - 2026.

Hospodaření dobrovolných svazků obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v § 39.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Materiály budou schvalo...

Číst více

Každý rok Krajská knihovna Vysočiny oceňuje knihovny na území svého kraje za svoji činnost. V letošním roce byla oceněna také knihovna v naší obci. Přestože rok 2020 a rok 2021 úplně klasické knihovnické práci nepřál, neboť mimořádnými opatřeními došlo několikrát k uzavření a omezení návštěvnosti veřejných knihoven, byla tato doba využita a v prostorách knihovny byly prováděny opravy rozvodů a nová výmalba, které zajistila obec Petrovice a hradila jej plně ze svého rozpočtu. 

Setkání oceněných knihoven probíhá každoročně na Knihovnické slavnosti, která se měla konat dne 30...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Lékárna v Okříškách otevřena od 7:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Energetický regulační úřad upozorňuje zákazníky, jejichž dodavatel elektrické energie nebo plynu ukončil svoji činnost, že dodavatel poslední instance (DPI) má povinnost zásobovat zákazníka energiemi pouze po dobu 6 měsíců. Ceny DPI a zálohy v tomto režimu jsou aktuálně velmi vysoké a je nutné z DPI co nejdříve odejít.

Veškeré informace pro zákazníky zveřejňuje Energetický regulační úřad zde:  https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncuji-cinnost.

Jak změnit dodavatele energií je zveřejněno zde: https://www.eru.cz/cs/inform...

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více