Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, pro školní rok 2024/2025 proběhne 6. května 2024 v době od 9:00 do 15:00 hodin.

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte: rodný list, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí, potvrzení od lékaře. Více informací případně sdělí ředitelka MŠ Lenka Dostálová. Kontakt a potřebné tiskopisy jsou zde: https://skolka.petroviceutrebice.cz/.

Zřizovatelem školského zařízení je obec Petrovice, škola je zapsaná v rejstříků škol. 

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Sekce:  Služby obce
Číst více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina č.j.: 572145/24/2900-11420-709759 týkající se zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí za rok 2024 je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 11.4.2024 s pojízdnou vinotékou. Tento týden přiveze polosladké Frizzante Sarah za 150,-- Kč (běžně 200,-- Kč) a polosuché Rulandské šedé – pozdní sběr za 140,-- Kč (běžně 180,-- Kč). 

Vinotéka bude stát v době od 15:00 do 15:15 hodin na prostranství pod kapličkou, resp. starou hasičskou zbrojnicí - č.p. 11.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Kraj Vysočina vyhlásil 15. ročník akce "Čistá Vysočina". Obec Petrovice se do této akce přihlásila a úklid veřejných prostranství a přírody v okolí silnic na svém katastrálním území se uskuteční v pátek 12. dubna 2024 se srazem účastníků v 16:00 hodin u budovy Obecního úřadu Petrovice.

Zveme občany, kterým není lhostejný nepořádek ve svém okolí, k účasti na akci. Pracovní rukavice s sebou. 

Více informací o akci: https://cista-vysocina-vysocina.hub.arcgis.com/.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Sekce:   |  Události v obci
Číst více

Firma KOINVEST, s.r.o., Třebíč, zpracovává projektovou dokumentaci nové oddílné veřejné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod v obci. Zadavatelem projektové dokumentace je obec Petrovice.

Za účelem přesného zpracování projektové dokumentace je třeba zmapovat skutečnou situaci v obci, zohlednit stávající stav a možnosti každé nemovitosti. Z uvedeného důvodu v týdnu od 8.4.2024 bude projektant procházet obec a navštíví každou nemovitost. Žádáme uživatele nemovitostí o součinnost a poskytnutí správných údajů. Za vstřícné jednání děkujeme.

Zveřejnila: Helena Moudrá   ...

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

Informace podle § 60 odst. 4 zák. č. 541/2000 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, za rok 2023 jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Pan František Zimola bude prodávat kapry dne 28. března 2024 v době od 16:30 do 18:30 hodin - https://www.okrisky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=10977&id=379889.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.03.2024 byla projednána a schválena úprava rozpočtu. Jedná se o rozpočtové opatření č. 2/2024 provedené doklady rozpočtu č. 3 a 4. Celkově se příjmy a výdaje obce tímto zvyšují o částku 535.600,-- Kč.

Rozpočtové opatření je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 28.3.2024 s pojízdnou vinotékou.

Tento týden v nabídce: polosladké Sylvánské zelené za 140,-- Kč (běžně za 180,-- Kč) a polosuché Rulandské bílé také jen za 140,-- Kč (běžně za 180,-- Kč). Přiveze také velikonoční balíčky šesti vín se zvýhodněním 25 % ve dvou variantách: sladší za 825,-- Kč a sušší za 845,-- Kč.

Vinotéka bude stát v době od 15:00 do 15:15 hodin na prostranství pod kapličkou, resp. starou hasičskou zbrojnicí - č.p. 11.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Hospodaření obce a zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, za rok 2023 bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 20.03.2024. 

Schválený závěrečný účet je zveřejněný v příloze. V listinné podobě je závěrečný účet, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní výkazy za rok 2023 uloženy v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více