Vítá Vás

obec Petrovice

Nejnovější aktuality

Dne 8. května oslavíme Den vítězství. V letošním roce je to již 76 let, kdy skončila druhá světová válka a to na základě právního dokumentu Aktu bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa, který byl podepsán dne 7. května 1945 ve francouzském městě Remeš.

V obci si události konce II. světové války připomínáme zpravidla v podvečer některého z předchozích dnů. Důvodem je uctění památky čtyř mladých občanů naší obce, kteří byli v ranních hodinách 7. května 1945 zastřeleni u zdi bývalé obecní sýpky, dnešního kulturního domu, kde je na zdi naistalována pamětní deska a na při...

Číst více

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o., a spolupracující subjekty kominíků a topenářů budou v obci Petrovice provádět revize a čištění kotlů na tuhá i plynná paliva a kontroly a čištění komínů.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v sobotu 22.5.2021. Zájemci o tyto služby si je mohou objednat telefonicky - kontakt: 608 748 989.

Více informací týkající se služeb a cen je zveřejněno v přiloženém letáku.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zájemci o očkování proti nemoci Covid-19, starší 50 let, se mohou objednat v ambulanci praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové, na tel. čísle 568 870 102 do středy 12.5.2021. Očkování bude probíhat ve dnech 14.5. a 20.5.2021 v ordinačních hodinách. V těchto dnech odpadá běžný provoz ambulance.

V současné době se u praktických lékařů mohou nechat očkovat osoby starší 50 let, které neprovedly svoji registraci prostřednictvím centrálního registračního systému do očkovacích míst a osoby mladší s vážným chronickým onemocněním. Více infromací: https://registrace.mzcr.cz/

Z...

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že ve dnech 10. a 11. května 2021 (pondělí, úterý) nebude ordinovat. Dne 10.5.2021 bude v ordinaci přítomna zdravotní sestra.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V přílohách jsou zveřejněny podkladové materiály k jednání svazku týkající se jeho hospodaření. Hospodaření upravuje zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého mohou občané členských obcí vznášet připomínky, dotazy.

Projednáván bude: návrh závěrečného účtu svazku za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2021, návrh střednědobého investičního plánu na období let 2021 resp. 2022 - 2026.

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby se uskuteční ve čtvrtek 20.5.2021 v 10:00 hodin v Informačním centru svazku obcí, Hrotovická 232, Třebíč.

Při konání valné hormady musí být dodržena hygienická protiepidemická opatření. Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Obec Petrovice zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu - viz §17 zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020 a účetních výkazů sestavených k 31.12.2020 je zveřejněno v příloze.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet bude projedná...

Číst více

V příloze jsou zveřejněny finanční výkazy Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, sestavené k 31.12.2020.

Výsledek hospodaření roku 2020 činil + 6.411,63 Kč.

Příspěvková organizace zřízená obcí Petrovice je financována z prostředků státního rozpočtu - účelových dotací (platy, povinné pojištění zaměstnavatel, příděl FKSP, ONIV), prostředků EU (dotační titul tzv. šablony II) a prostředků obce. Vlastními příjmy organizace je úplata za předškolní vzdělávání tzv. školkovné a platba rodičů na potraviny při stravování dětí. 

Zveřejnila: Helena Moudrá...

Číst více

Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 11.5.2021 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Vždy v pondělí a to od 3. května 2021 bude do obce zajíždět mobilní pobočka České pošty, s.p. Čas obsluhy občanů obce je stanoven od 13:50 do 14:35 hodin, tj. 45 minut.

Vozidlo s logem Mobilní pošta bude přistaveno u Obecního úřadu Petrovice na zpevněné ploše za autobusovou zastávkou směr Třebíč. Vozidlo bude mít připojení na zdroj elektrické energie z budovy obecního úřadu.

Ve vozidle vyřídíte: příjem zásilek, poštovní poukázky, služby SIPO, prodej kolků, cenin a telefonních karet, prodej tisku a doplňkového zboží.

Jedná se o novou službu České pošty, s.p., která je...

Sekce:   |  Služby ostatní
Číst více