Obecní úřad

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech 2. - 13. července 2018.

Pro akutní případy zastupuje praktická lékařka MUDr. Dagmar Miková. 

Číst více

V příloze je zveřejněna změna ordinační doby praktické lékařky MUDr. Dagmar Mikové týkající se ordinačních hodin v měsících červenec a srpen 2018. 

Číst více

V příloze je zveřejněna tabulka pro obce registračního úřadu Třebíč s uvedením počtu potřebných podpisů na peticích podle § 21 odst. 4) zák. č. 491/2001 Sb. pro volby do zastupitelstev obcí na volební období 2018-2022 pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana...

Číst více

Vedoucí prodejny smíšeného zboží v obci oznamuje, že ve dnech 20. a 21. června 2018 (středa a čtvrtek) bude prodejní doba upravena takto: 7:30 - 14:30 hod.

Číst více

Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 se stanoveným termínem konání 5. a 6. října 2018.

V přílohách jsou zveřejněny Informace pro volební strany a vzory kandidátních listin, petic, prohlášení kandidáta. 

Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý: státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hl. městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, státní občan jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, m...

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se koná 27. června 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice. 

Navržený program 26. zasedání je zveřejněn v příloze informace. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné - § 93 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 19.6.2018 v 10:00 hodin v kongresovém sále sídla kraje, Jihlava, Žižkova 57.

Pozvánka včetna navrženého programu jednání je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Město Třebíč Nařízením č. 4/2018 vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro katastrální území obcí ve svém správním obvodu, kde je Městský úřad Třebíč příslušným orgánem státní správy lesů v rámci své rozšířené působnosti.

LHO budou zpracovány pro všechny lesní majetky o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. 

Nařízení č. 4/2018 je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Číst více

Dětská lékařka MUDr. Marie Skálová oznamuje, že nebude ordinovat ve dnech 11.- 15. června 2018 a ve dnech 21. - 29. června 2018.

V ordinaci bude v pondělí, středu a pátek dopoledne přítomna zdravotní sestra.

Zástup zajišťují dětské lékařky: MUDr. Pavlíková, Třebíč, Okružní, tel.:  568 853 339, MUDr. Matějková, Třebíč, Dělnického, tel.: 568 850 220, MUDr. Keřkovská, Kněžice, tel.:  567 216 195. 

Číst více

Zubní lékařka MUDr. Ivana Vlková oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené nebude ordinovat ve dnech od 11. do 15. června 2018.

Akutní případy ošetří MUDr. Cafourek a MUDr. Bartoňková, ordinace v Třebíči, Poliklinika Vltavínská, denně v době od 8:00 do 12:00 hodin.  

Číst více