Obecní úřad

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní úřad s účinností ode dne 18. září 2020 od 00:00 hod. ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. září 2020, č. j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN, a nahrazuje jej mimořádným opatřením č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

Mimořádné opatření stanovuje povinnost pohybu a pobytu osob s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, včetně výjimek.

S účinností od 18. září 2020 od 00:00 hod. se ruší výjimka z povinno...

Číst více

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platící od 18.9.2020 od 18:00 hodin z důvodu ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV2 jsou v plném rozsahu zveřejněny v přílohách.

Mimořádná opatření se týkají zákazu a omezení hromadných akcí, omezení provozoven služeb, nošení roušek a sdělování výsledků testů.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

Starosta obce Petrovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Petrovice je volební místnost v I. patře (2. nadzemní podlaží) budovy Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č. p. 68, PSČ: 675 21, pro voliče...

Číst více

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v části obce Petrovice dne 9.10.2020 v době od 7:30 do 15:00 hodin.

V obci Petrovice se vypnutá oblast týká části obce zvané Baráky a nemovitostí mlýnů na území obce.

Úplná informace společnosti E.ON Distribuce, a.s., je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Obec Petrovice oznamuje v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, článku 3, o době nočního klidu, že v noci ze dne 19. na 20.9.2020 se nevymezuje doba nočního klidu z důvodu konání kulturní akce.

Akce: Hasičský kulturní podzim, jehož součástí je vystoupení hudební skupiny MATADOR ROCK. Pořadatelé: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Z důvodu zhoršující se epidemické situace na území ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví od 10.9.2020 povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov na území celé České republiky.

Úplný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 je zveřejněn v příloze a je zveřejněn zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. Odpověď na dotazník "Enviromentálně odpovědné zadávání veřejných zakázek" je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Číst více

1. zasedání členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina svolává starosta obce na den 11.9.2020 v 19:00 hodin. Zasedání členů okrskové volební komise Petrovice se bude konat v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, zasedací místnosti v 1. patře budovy.

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 15.9.2020 od 8:00 hodin ve velkém sálu Městského kulturního střediska FÓRUM, Masarykovo nám. 12, Třebíč.  

Oznámení je určeno členům okrskové volební komise Petr...

Číst více

Praktický lékař MUDr. Tomáš Filkuka upozorňuje pacienty, aby nevstupovali do čekárny, pokud mají akutní respirační potíže (rýma, kašel, teplota). V případě těchto příznaků onemocnění, je nutné se předem objednat na tel. 568 870 290. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:   |  Poskytované služby
Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 10. září 2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Dle § 93 zák. č. 128/2000 Sb., je zasedání zastupitelstva obce veřejné. V prostorách úřadu je povinné dodržování stanovených mimořádných protipandemických opatření. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více