Ochrana, rizika a nebezpečí

Dne 11.4.2021 o půlnoci skončil na území České republiky nouzový stav, avšak nadále platí různá omezení, která jsou vydávána mimořádnými opatřeními. Co aktuálně platí je zveřejněno zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Zák. č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně nekterých souvisejících zákonů, tzv. pandemický zákon, který vyšel v částce 38 Sbírky zákonů ČR roku 2021 je zveřejněn např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-94.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Od 24.3.2021 je očkování proti nemoci Covid-19 umožněno také osobám, které trpí některým chronickým onemocněním s vysokým rizikem vážného průběhu nemoci.

Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Informace pro pacienty - seznam onemocnění a postup je zveřejněn zde: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz...

Číst více

V současné době se očkování z řad občanů provádí u osob s věkem 70+. Občan si musí předem rozmyslet, zda chce být registrován k očkování jako senior 70+ v očkovacím centru nebo se chce dát očkovat u svého praktického lékaře. Zvolenou variantu místa očkování nelze později změnit.

V Třebíči je připraveno očkovací centrum v budově Fórum, které se v nejbližší době otevře, jakmile budou k dispozici dodané vakcíny ve větším počtu a bude tak i hodně termínů k očkování. V Centru bude osm očkovacích boxů. Do centra je i bezbariérový přístup, ...

Číst více

Dne 1. března 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR jako příslušný správní úřad mimořádné opatření, kterým nařizuje, že všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na ...

Číst více

Státní veterinární správa zaznamenává zhoršující se situaci ve výskytu influenzy drůbeže tzv. Ptačí chřipky na území České republiky a nárůst ohnisek i v sousedních krajích Kraje Vysočina. Na tuto skutečnost upozorňuje především drobnochovatele drůbeže.

V přiloženém letáku jsou zveřejněny projevy nemoci a zásady chovu drůbeže v rizikovém období.  

V případě podezření na uvedené onemocnění je nutné informovat o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu - kontakty zde: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/or...

Číst více

Dle protiepidemických opatření PES je regulován počet možných nakupujících v prodejnách maloobchodu. V současné době je situace na území ČR hodnocena stupněm 5 (nejvyšším) dle PES, kdy je stanoven limit 15 m2 provozní plochy na jednoho nakupujícího.

Upozorňujeme občany, že plocha prodejny smíšeného zboží v obci umožňuje přítomnost pouze 5 nakupujících osob současně. V prodejně je dále nutné dodržovat minimální rozestupy 2,0 m mezi nakupujícími.

Zveřejnila: Helena Moudrá       

Číst více

Soubor informačních letáků k onemocnění COVID-19 vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Vysvětlují základní pojmy, příznaky a případný postup v případě, že se u Vás objeví příznaky respiračního onemocnění nebo pro případ, že došlo k osobnímu kontaktu s osobou pozitivně testovanou.

Informační letáky jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Současný vývoj epidemické situace na území ČR v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 vedl k nastavení přísnějších opatření, jejichž cílem je zlepšení situace, snížení počtu nakažených a nemocných osob. 

Co aktuálně platí je zveřejněno zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ .

Přehled všech mimořádných opatření je zveřejněn zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/.

Usnesení vlády...

Číst více

Téměř každoročně se v zimním období potýkáme s epidemií chřipky. V tom nastávajícím se pravděpodobně setká chřipkový virus s koronavirem SARS-CoV2. Obě nemoci jsou infekční onemocnění dýchacích cest, které se přenáší kapénkami šířící se vzduchem od infikované osoby při mluvení, kýchání nebo kašli. Příznaky obou nemocí mohou vypadat podobně. Státní zdravotní ústav zpracoval informační leták, kterým informuje občany o příznacích obou onemocnění a také doporučení Jak vyzrát nad COVIDEM-19.

Informační leták je ke stažení zde: http://www.szu.cz/uploads/documents...

Číst více

Od dnešního dne 5.10.2020 od 00:00 hodin opět platí na území České republiky nouzový stav, který byl vyhlášen na dobu 30 dnů vládou ČR. Současně do 18.10.2020 do 23:59 hod platí určitá omezení pro hromadné akce a místa, kde se setkává více osob - uzavřena byla některá školská zařízení, divadla pro pořádání muzikálů a koncertů, snižuje se počet osob při akcích a při sezení u společného stolu v restauraci, upravena jsou pravidla při bohuslužbách.

Shrnutí mimořádných opatření je zveřejněno v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Číst více