Mobilní svoz odpadů na sběrný dvůr v Okříškách

Zveřejněno dne 09. května 2017

Obec Petrovice oznamuje, že mobilní svoz odpadů z domácností na sběrný dvůr v Okříškách se uskuteční v sobotu 13. května 2017 v době od 9.00 do 10.00 hodin. Při tomto svozu mohou občané obce odevzdat k odvozu odpady, které odebírají sběrné dvory - http://esko-t.cz/sluzby/sberne-dvory/. K odvozu nelze odevzdat stavební suť, pneumatiky z nákladních vozidel a odpad patřící do kontejnerů na tříděné odpady v obci. Stanoviště svozového vozidla je na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí. Případné bližší informace k odvozu odpadů poskytne Obecní úřad Petrovice. Obec Petrovice oznamuje, že mobilní svoz odpadů z domácností na sběrný dvůr v Okříškách se uskuteční v sobotu 13. května 2017 v době od 9.00 do 10.00 hodin. Při tomto svozu mohou občané obce odevzdat k odvozu odpady, které odebírají sběrné dvory - http://esko-t.cz/sluzby/sberne-dvory/. K odvozu nelze odevzdat stavební suť, pneumatiky z nákladních vozidel a odpad patřící do kontejnerů na tříděné odpady v obci. Stanoviště svozového vozidla je na prostranství pod starou radnicí a hasičskou zbrojnicí. Případné bližší informace k odvozu odpadů poskytne Obecní úřad Petrovice. Zveřejněno 9.5.2017, zapsala Helena Moudrá