Osvědčení o úspoře emisí

Zveřejněno dne 07. června 2017

Dle celkového výsledku za rok 2016 bylo v obci vytříděno 17,507 tun odpadu. Tříděním odpadů v roce 2016 jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli představuje: emise CO2ekv. 18,972 tun, úspora energie 520 015 MJ. Všem, kteří odpady v domácnostech třídí a nejsou lhostejní k životnímu prostředí, patří poděkování. Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá Dle celkového výsledku za rok 2016 bylo v obci vytříděno 17,507 tun odpadu. Tříděním odpadů v roce 2016 jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Úspora, kterou jsme dosáhli představuje: emise CO2ekv. 18,972 tun, úspora energie 520 015 MJ. Všem, kteří odpady v domácnostech třídí a nejsou lhostejní k životnímu prostředí, patří poděkování. Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá