Zákon č. 65/2017 Sb. - tzv. "protikuřácký zákon"

Zveřejněno dne 07. června 2017

Dne 31.5.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tzv. "protikuřácký zákon", jehož hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami (z tabákových výrobků a alkoholu) s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže. Zákon rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit, stanoví další povinnosti pro provozovatele restaurací a podobných zařízení, pro pořadatele sportovních a kulturních akcí, které vedou k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži. Dne 31.5.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tzv. "protikuřácký zákon", jehož hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami (z tabákových výrobků a alkoholu) s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže. Zákon rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit, stanoví další povinnosti pro provozovatele restaurací a podobných zařízení, pro pořadatele sportovních a kulturních akcí, které vedou k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži. Základní informace k zákonu získáte např.: https://www.koureni-zabiji.cz/article/blog/30.-kvetna-2017-den-posledniho-tipnuti-od-31.-kvetna-plati-zakaz-koureni-v-restauracich/. Celý text zákona je zveřejněn např.: https://zakonyprolidi.cz/cs/2017-65/zneni-20170531. Více informací k zákonu získáte např. na http://www.mzcr.cz/dokumenty/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveho-tzvprotikurackeho-zakona_13109_1.html. Zveřejněno 7.6.2017, zapsala Helena Moudrá