Kotlíkové dotace - II. kolo v Kraji Vysočina

Zveřejněno dne 20. září 2017

Dne 20. října 2017 v 7.00 hod začne Kraj Vysočina přijímat žádosti v II. kole tzv. kotlíkových dotací. Dotace jsou v případě Kraje Vysočina z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nízko-emisní kotle na biomasu, kombinované automatické kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, že je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5. Dne 20. října 2017 v 7.00 hod začne Kraj Vysočina přijímat žádosti v II. kole tzv. kotlíkových dotací. Dotace jsou v případě Kraje Vysočina z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nízko-emisní kotle na biomasu, kombinované automatické kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, že je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5. Více informací: http://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp?p1=1013. V příloze jsou zveřejněny termíny informačních schůzek pro případné žadatele. Zveřejněno 20.09.2017, zapsala Helena Moudrá