Upozornění E.ON České republiky, s.r.o.

Zveřejněno dne 17. října 2017

E.ON Česká republika, s.r.o., upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí na povinnost ořezu příp. odstranění dřevin vzrostlých na pozemcích, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy elektrické energie. Povinností vyplývají z ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Informace jsou zveřejněny v přílohách. Zveřejněno 17.10.2017, zapsala Helena Moudrá E.ON Česká republika, s.r.o., upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí na povinnost ořezu příp. odstranění dřevin vzrostlých na pozemcích, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy elektrické energie. Povinností vyplývají z ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Informace jsou zveřejněny v přílohách. Zveřejněno 17.10.2017, zapsala Helena Moudrá