Volební období 2006-2010

Zveřejněno dne 10. ledna 2007

Zastupitelstvo obce Petrovice

 

Zastupitelstvo obce Petrovice

Starosta ...................................Ing. Zdeněk Jeřábek

Místostarosta..........................Bc. Petr Padrnos

 

 

Zastupitel.................................Pavel Brabec

Zastupitelka..............................Petra Vyskočilová

Zastupitel...................................Jiří Března

Zastupitel ..................................Antonín Krejčí

Zastupitel...................................Josef Mašek

Zastupitelka...............................Jana Solařová

Zastupitel...................................Ing. Jan Kuthan