Obecně závazná vyhláška 1_2006

Zveřejněno dne 19. dubna 2007

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Vyhláška obce Petrovice č. 3/1997 ze dne 15.12. 1997, o poplatcích za odběr užitkové vody a za vypouštění odpadních vod.

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Vyhláška obce Petrovice č. 3/1997 ze dne 15.12. 1997, o poplatcích za odběr užitkové vody a za vypouštění odpadních vod.