Obecně závazná vyhláška 4_2006

Zveřejněno dne 19. dubna 2007

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16.2. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. c) a písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č.

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16.2. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. c) a písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, která stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Petrovice.