Pozvánka - kreslení na dřevěné oplocení

Zveřejněno dne 06. října 2009

Obec Petrovice pořádá v rámci realizace projektu "Zapojení žáků MŠ Petrovice a ZŠ Okříšky do obnovy a zřízení veřejné zeleně a dalších úprav veřejného prostranství v obci Petrovice"

kreslení na nově instalované dřevěné oplocení pozemku u budovy Obecního úřadu a Mateřské školy v Petrovicích, které se uskuteční

v sobotu dne 10. října 2009 od 13.00 hodin.

Zveme děti a mládež na tuto akci. S sebou doporučujeme - vhodné oblečení, kreslířské nápady a dobrou náladu.

Obec Petrovice pořádá v rámci realizace projektu "Zapojení žáků MŠ Petrovice a ZŠ Okříšky do obnovy a zřízení veřejné zeleně a dalších úprav veřejného prostranství v obci Petrovice"

kreslení na nově instalované dřevěné oplocení pozemku u budovy Obecního úřadu a Mateřské školy v Petrovicích, které se uskuteční

v sobotu dne 10. října 2009 od 13.00 hodin.

Zveme děti a mládež na tuto akci. S sebou doporučujeme - vhodné oblečení, kreslířské nápady a dobrou náladu.

V případě velmi nepříznivého počasí bude akce realizována v náhradním termínu.

Bližší informace poskytne Obecní úřad Petrovice, Helena Moudrá - tel.: 568870426, 725101412.

Zveřejněno: 01.10.2009