Složení zastupitelstva obce pro volební období 2010-2014

Zveřejněno dne 12. listopadu 2010

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 11. listopadu 2010 na základě výsledků voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

Ing. Zdeněk Jeřábek - starosta, Ing. Jan Kuthan, Jana Solařová (KSČM).

Mgr. Petr Padrnos - místostarosta, Antonín Krejčí, Mgr. Pavlína Kovářová (Sdružení nezávislých kandidátů Petrovice - SNK).

Petra Vyskočilová, Jiří Března, Jaroslav Noháček (Nezavislí kandidáti).

Způsob výkonu funkce: starosta i místostarosta obce budou vykonávat svoji funkci jako neuvolnění členové zastupitelstva obce.

Zveřejněno 12.11.2010, Helena Moudrá

Příloha doplněna 18.11.2010, Helena Moudrá