Zápis z 16. zasedání ZO Petrovice

Zveřejněno dne 11. července 2013

V příloze je zveřejněn Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 21. 03. 2013 v zasedací míéstnosti OÚ Petrovice.

zveřejněno dne 11. 07. 2013, zapsal: Ing. Zdeněk Jeřábek

V příloze je zveřejněn Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 21. 03. 2013 v zasedací míéstnosti OÚ Petrovice.

zveřejněno dne 11. 07. 2013, zapsal: Ing. Zdeněk Jeřábek