Cena za odvádění odpadních vod v roce 2014

Zveřejněno dne 25. listopadu 2013

V příloze je zveřejněno Oznámení o výši ceny za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (tzv. stočné) v obci Petrovice v roce 2014.

Cena je stanovena ve výši 10,-- Kč/m3 odpadní vody. Cenu projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém 19. zasedání konaném dne 21.11.2013.

Zveřejněno 25.11.2013, zapsala Helena Moudrá

V příloze je zveřejněno Oznámení o výši ceny za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (tzv. stočné) v obci Petrovice v roce 2014.

Cena je stanovena ve výši 10,-- Kč/m3 odpadní vody. Cenu projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém 19. zasedání konaném dne 21.11.2013.

Zveřejněno 25.11.2013, zapsala Helena Moudrá