Cena za svoz odpadů

Zveřejněno dne 02. ledna 2014

Cena za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 byla projednána a schválena na 20. zasedání zastupitelstva obce Petrovice a činí 1.052,-- Kč za svoz jedné odpadové nádoby (popelnice) o objemu 110 - 120 l a 2.104,-- Kč pro nádobu o objemu 240 l. Svozy i v roce 2014 jsou stanoveny jako čtrnáctidenní. První svoz firmou ESKO-T s.r.o., Třebíč, se uskuteční 7. ledna 2014. Nedošlo k žádnému zvýšení ceny a tato je stejná již od roku 2011. V příloze je zveřejněno finanční vyčíslení odpadového hospodářství obce v roce 2013. Cena za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 byla projednána a schválena na 20. zasedání zastupitelstva obce Petrovice a činí 1.052,-- Kč za svoz jedné odpadové nádoby (popelnice) o objemu 110 - 120 l a 2.104,-- Kč pro nádobu o objemu 240 l. Svozy i v roce 2014 jsou stanoveny jako čtrnáctidenní. První svoz firmou ESKO-T s.r.o., Třebíč, se uskuteční 7. ledna 2014. Nedošlo k žádnému zvýšení ceny a tato je stejná již od roku 2011. V příloze je zveřejněno finanční vyčíslení odpadového hospodářství obce v roce 2013. Zveřejněno 02.01.2014, zapsala Helena Moudrá