Výsledek Tříkrálové sbírky 2015 v obci

Zveřejněno dne 20. ledna 2015

V pondělí 19. ledna 2015 byla na Obecním úřadě Petrovice pracovnicí Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč, Mgr. Pavlínou Kovářovou, rozpečetěna pokladnička Tříkrálové sbírky 2015 konané v obci. V pokladničce byla částka 3.144,-- Kč. Všem dárcům patří poděkování. Zveřejněno 20.01.2015, zapsala Helena Moudrá V pondělí 19. ledna 2015 byla na Obecním úřadě Petrovice pracovnicí Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč, Mgr. Pavlínou Kovářovou, rozpečetěna pokladnička Tříkrálové sbírky 2015 konané v obci. V pokladničce byla částka 3.144,-- Kč. Všem dárcům patří poděkování. Zveřejněno 20.01.2015, zapsala Helena Moudrá