Informace vlastníkům lesa

Zveřejněno dne 18. března 2015

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, upozorňuje vlastníky lesů na povinnosti týkající se lesní hospodářské evidence a zpracování dřevní hmoty. Informace a příslušné tiskopisy jsou zveřejněny v přílohách. Zveřejněny jsou rovněž úpravy Zásad pro poskytování příspěvků Kraje Vysočina na hospodaření v lesích. Zveřejněno 18.03.2015, zapsala Helena Moudrá Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, upozorňuje vlastníky lesů na povinnosti týkající se lesní hospodářské evidence a zpracování dřevní hmoty. Informace a příslušné tiskopisy jsou zveřejněny v přílohách. Zveřejněny jsou rovněž úpravy Zásad pro poskytování příspěvků Kraje Vysočina na hospodaření v lesích. Zveřejněno 18.03.2015, zapsala Helena Moudrá