Plánovaná výstavba silniční sítě na území obce - usnesení ze dne 5.5.2015

Zveřejněno dne 12. května 2015

V příloze jsou zveřejněna usnesení přijatá zastupitelstvem obce Petrovice na svém 6. zasedání konaném dne 05.05.2015, která se týkají plánované výstavby přeložek silnic na katastrálním území Petrovice u Třebíče. Zveřejněno 12.05.2015, zapsala Helena Moudrá Informace je doplněna o návrh trasy v grafické podobě.