Tříkrálová sbírka 2016

Zveřejněno dne 11. ledna 2016

I v letošním roce se obec Petrovice ve spolupráci s Mateřskou školou Petrovice zapojila do Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč. Sbírka probíhá ve dnech 1. - 14. ledna 2016. Zapečetěná pokladnička je umístěna na Obecním úřadě Petrovice. Koledníci - děti z místní mateřské školy pod vedením pedagogických pracovnic se do ulic obce vydají v druhém týdnu probíhající sbírky. Finanční dar můžete rovněž poukázat bezhotovostním bankovním převodem nebo složenkou na sbírkový účet u České spořitelny: 66008822/0800, variabilní symbol 777. I v letošním roce se obec Petrovice ve spolupráci s Mateřskou školou Petrovice zapojila do Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč. Sbírka probíhá ve dnech 1. - 14. ledna 2016. Zapečetěná pokladnička je umístěna na Obecním úřadě Petrovice. Koledníci - děti z místní mateřské školy pod vedením pedagogických pracovnic se do ulic obce vydají v druhém týdnu probíhající sbírky. Finanční dar můžete rovněž poukázat bezhotovostním bankovním převodem nebo složenkou na sbírkový účet u České spořitelny: 66008822/0800, variabilní symbol 777. Více informací o Tříkrálové sbírce: http://www.trikralovasbirka.cz/. Zveřejněno 11.01.2016, zapsala Helena Moudrá