Vyjádření k telekomunikační infrastruktuře

Zveřejněno dne 27. ledna 2016

Ke dni 1. 6. 2015 společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla vlastnictví telekomunikační infrastruktury. Podle § 101 zák. č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenu se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. Společnost je připravena vyjádření poskytnout zdarma prostřednictvím internetového odkazu https://www.cetin.cz/dokumentace-site. Zveřejněno 27.1.2016, zapsala Helena Moudrá Ke dni 1. 6. 2015 společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla vlastnictví telekomunikační infrastruktury. Podle § 101 zák. č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenu se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. Společnost je připravena vyjádření poskytnout zdarma prostřednictvím internetového odkazu https://www.cetin.cz/dokumentace-site. Zveřejněno 27.1.2016, zapsala Helena Moudrá