Přerušení dodávky pitné vody

Zveřejněno dne 11. února 2016

Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, divize Třebíč, oznamuje, že z důvodu poruchy na vodovodní síti bude přerušena dodávka pitné vody do obce Petrovice dnes ve čtvrtek 11. února 2016. Předpokládaná doba opravy je přibližně do 13.00 hodin. Zveřejněno 11.02.2016, zapsala Helena Moudrá Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno, divize Třebíč, oznamuje, že z důvodu poruchy na vodovodní síti bude přerušena dodávka pitné vody do obce Petrovice dnes ve čtvrtek 11. února 2016. Předpokládaná doba opravy je přibližně do 13.00 hodin. Zveřejněno 11.02.2016, zapsala Helena Moudrá