Rozšíření E-boxu

Zveřejněno dne 08. srpna 2011

Stávající E-box určený pro sběr drobných elektrozařízení z domácností, který je umístěný za vchodovými dveřmi v budově Obecního úřadu Petrovice, byl rozšířen o samostatnou část určenou pro sběr akumulátorů a baterií (mimo automobilových). 

Odhozením elektrozařízení a baterií do E-boxu přispíváme k ekologickému řešení likvidace odpadů.

Stávající E-box určený pro sběr drobných elektrozařízení z domácností, který je umístěný za vchodovými dveřmi v budově Obecního úřadu Petrovice, byl rozšířen o samostatnou část určenou pro sběr akumulátorů a baterií (mimo automobilových). 

Odhozením elektrozařízení a baterií do E-boxu přispíváme k ekologickému řešení likvidace odpadů.

E-box nelze využít k odhození zářivek a úsporných žárovek. Tyto musí být odevzdávány do nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů. 

Zveřejněno 08.08.2011, Helena Moudrá