Zápis dětí do mateřské školy

Zveřejněno dne 14. března 2016

Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice č.p. 68, se bude konat ve dnech 4.4. - 6.4.2016 v době od 8.00 do 12.00 hodin v budově školského zařízení. Základní informace: Ředitelka v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje zápis pro školní rok 2016/2017. Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice č.p. 68, se bude konat ve dnech 4.4. - 6.4.2016 v době od 8.00 do 12.00 hodin v budově školského zařízení. Základní informace: Ředitelka v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje zápis pro školní rok 2016/2017. Rodiče se dostaví s dítětem v daném termínu k zápisu pro následující školní rok, předloží rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Rodiče obdrží žádost resp. evidenční list pro přijetí. Zveřejněno 14.03.2016, zapsala Helena Moudrá