Cestování do zahraničí s dětmi

Zveřejněno dne 13. května 2016

V přílohách jsou zveřejněny informace týkající se cestování do zahraničí s dětmi vč. informací o vydání cestovních dokladů dětem. Více informací a cestovní doklady lze vyřídit na Městském úřadě v Třebíči, odboru správních činností, viz http://www.trebic.cz/odbor-spravnich-cinnosti/os-1011. Zveřejněno 13.05.2016, zapsala Helena Moudrá V přílohách jsou zveřejněny informace týkající se cestování do zahraničí s dětmi vč. informací o vydání cestovních dokladů dětem. Více informací a cestovní doklady lze vyřídit na Městském úřadě v Třebíči, odboru správních činností, viz http://www.trebic.cz/odbor-spravnich-cinnosti/os-1011. Zveřejněno 13.05.2016, zapsala Helena Moudrá