Bezpečnostní desatero HZS ČR

Zveřejněno dne 02. září 2019

Hasičský záchranný sbor České republiky připravil pro občany "Bezpečnostní desatero". Neboť obce a obecní úřady mají dle § 29 odst. 1 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat preventivně výchovnou činnost, doporučujeme občanům obce se s tímto informačním letákem seznámit. Dodržováním bezpečnostních doporučení zamezíte vzniku požáru, škodám na majetku a na životech a zdraví svém i svých blízkých, popř. dalších osob a zvířat. Upozorňujeme tímto občany, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze Vy sami. 

Bezpečnostní desatero je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá