Černá skládka

Zveřejněno dne 21. října 2021

Obci Petrovice byla oznámena nově vzniklá černá skládka stavebního odpadu na jejím katastrálním území.

Skutečnost, že se odpad neodkládá do přírody, ale na určená místa vědí i děti v mateřské škole. Pokud občan vylepšuje své bydlení, "je skvělé", že tak činí na úkor přírody. Rekonstrukce bydlení je finančně nákladnou záležitostí, tak jistě má někdo radost, že ušetřil několik desetikorun za řádnou likvidaci stavebního odpadu, který mohl odevzdat na sběrném dvoře nebo do přistaveného kontejneru oprávněné firmy. Odkládání odpadu mimo určená místa je přestupkem, který může být pokutován.

Zveřejnila: Helena Moudrá