Dodatek obecně závazné vyhlášky obce - předpis 1/2022

Zveřejněno dne 14. prosince 2022

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 23.11.2022 byla schválena výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 a to vydáním dodatku k obecně závazné vyhlášce obce Petrovice. Poplatek od 1.1.2023 činí 480,-- Kč/poplatník.

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Výše poplatku je stanovena dodatkem k Obecně závazné vyhlášce obce Petrovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Dodatek č. 1/2022 je zveřejněn v příloze. 

Od 1.1.2022 jsou právní předpisy obcí zveřejňovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Oznámení o vyhlášení právního předpisu je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá