Doporučené chování "v době koronavirové"

Zveřejněno dne 09. července 2020

Měsíce letošního roku se zapisují do našich životů jako "doba koronavirová". Po striktních omezeních se náš život navrátil, až na výjimky, do stavu, jaký jsme znali před vypuknutím celosvětové pandemie. Nadále však musíme a chceme pracovat, setkávat se, bavit se, cestovat. Koronavirus však nezmizel jako sezónní záležitost, ale přetrvává a bude přetrvávat i nadále. 

S ohledem na současnou situaci jsou doporučována občanům samoregulační opatření. Doporučení, jak se chovat, jsou zveřejněna v příloze. Obecná doporučení nejsou povinná, ale prevence je nyní nejlepší ochrana a jejich dodržování napomůže k ochraně před onemocněním nás všech, především pak osob s rizikovými faktory. Chovejme se tedy zodpovědně.   

Doporučení je zpracováno na základě informací ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c.

Zveřejnila: Helena Moudrá