Doporučení osobám starším 70 let

Zveřejněno dne 17. března 2020

Usnesením Vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření doporučila vláda osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Při zajištění základních životních potřeb tj. nákupu potravin a léků předpokládáme spolupráci členů rodiny, případně ochotných sousedů. 

Pokud však osoba starší 70 let, která si dosud všechny své potřeby vyřizovala sama bez výpomoci své rodiny příp. jiných osob, nemůže si sama zajistit výpomoc z okruhu těchto osob, a potřebuje v současné době pomoc se zajištěním základních životních potřeb, ať kontaktuje Obecní úřad Petrovice, tel.: 725 101 412.

Zveřejnila: Helena Moudrá