Dotazníkové šetření "Sociekonomická analýza Dukovany" - určeno občanům obce

Zveřejněno dne 11. června 2024

Zveřejňujeme dotazníkové šetření, které je určeno pro obyvatele obce nebo občany, kteří zde mají obvyklé místo pobytu. Dotazníkové šetření bude probíhat v termínu do 14. července 2024.  

Dotazníkové šetření je realizováno v rámci zpracování „Socioekonomické analýzy Dukovany“. Cílem této analýzy je zhodnotit předpokládané dopady dostavby Jaderné elektrárny Dukovany na obce v regionu. Zadavatelem této analýzy je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj a jejím zpracovatelem společnost KPMG Česká republika, s.r.o.

Dotazníkové šetření je přístupné zde: https://www.surveymonkey.com/r/dukovany_rezidenti. Dotazníkové šetření by mělo probíhat primárně elektronicky, možností je vyplnění papírového dotazníku, který je zveřejněn v příloze. Vyplněné dotazníky následně zašlete naskenované emailem na adresu http://kristinaboudova@kpmg.cz nebo poštou na adresu KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8, 186 00. Vámi vyplněné dotazníky lze odevzdat na Obecní úřad Petrovice (do kanceláře nebo vhozením do poštovní schránky na budově), který zajistí jejich odeslání zpracovateli. 

Zveřejnila: Helena Moudrá