Fotogalerie - Oslavy výročí 80. let založení SDH

Zveřejněno dne 05. září 2016

Za slunečného letního počasí se v sobotu 3. září 2016 konaly Oslavy výročí 80. let založení SDH v obci Petrovice, kterou pořádala obec Petrovice ve spolupráci s místním SDH a za finanční podpory Kraje Vysočina.

Členové sboru se dopoledne zúčastnili slavnostní členské schůze, kde byla předána významná ocenění některým členům a byl jim představen slavnostní vyšívaný prapor, který byl u této příležitosti zhotoven. Po schůzi průvodem přešli k místní kapli, kde byl při veřejné mši svaté vysvěcen farářem P. Jackem Kruczkem.
Slavnostním průvodem pak všichni přítomní přešli do sportovního areálu, kde se konala hlavní část oslav a to do nočních hodin. Zdravici Kraje Vysočina přednesl člen zastupitelstva kraje RNDr. Miloš Vystrčil.
Věříme, že zhotovený prapor je symbolem, který překoná generace a bude prezentovat nejen samotný sbor naší obce, ale i naši obec.
Fotografie z akce jsou zveřejněny v přílohách.
Zveřejněno 5.9.2016, zapsala Helena Moudrá