Geodetické práce na území obce

Zveřejněno dne 30. dubna 2024

V měsíci květnu 2024 budou v obci Petrovice probíhat geodetické práce týkající se vytýčení a zaměření stávajících vedení elektro včetně přípojek firmy EG.D, a.s. Vyhledávané podzemní kabely budou na terénu označeny trasovacím sprejem s krátkodobou životností. Na dlažbě případně na jiném hodnotném povrchu bude použita křída.

Při vstupování na soukromé pozemky bude třeba součinnosti jejich majitele. V případě, že není majitel přítomen, bude do schránky vloženo oznámení o provedených pracích. Není-li pozemek volně přístupný, budou majitelé vyzváni písemně k součinnosti v jimi zvoleném termínu.

Vytyčovat a zaměřovat se budou modře vyznačené části nadzemního i podzemního vedení dle přehledky zpracovávaného území zveřejněné v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá