Informace Finanční správy

Zveřejněno dne 16. března 2020

Finanční správa reaguje na vzniklu situaci: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454.

Podání daňových přiznání je možné v prodloužených termínech: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-termin-pr-37832.

Zveřejnila: Helena Moudrá