Informace k dani z nemovitých věcí

Zveřejněno dne 22. ledna 2024

Na svých internetových stránkách zveřejňuje Generální finanční ředitelství informace ke správě daní. Připomínáme, že do 31. ledna se podává Přiznání k dani z nemovitých věcí. Aktuální informace jsou zveřejněny zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/koho-se-v-lednu-dotknou-zmeny-u-dnv

V příloze zveřejňujeme leták, kde je přehledně uvedeno, v jakých případech je povinnost podat uvedené daňové přiznání a kdy příslušný finanční úřad změny zohlední sám titulu své činnosti a pravomocí.

Veškeré zveřejněné informace k dani z nemovitých věcí zveřejněny zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci

Zveřejnila: Helena Moudrá