Informace k dani z nemovitých věcí - podání přiznání, platba daně

Zveřejněno dne 10. ledna 2022

Infromace k dani z nemovitých věcí: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-k-dani-z-nemovitych-veci-na

Pro podání daňového přiznání doporučuje Finanční správa využít online finanční úřad (ZDE), pomocí kterého můžete podat daňové přiznání elektronicky z pohodlí domova. Nejpohodlnější a bez každoročních starostí je placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Stačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě. Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě.

Zveřejnila: Helena Moudrá