Informace k registraci očkování proti nemoci COVID-19

Zveřejněno dne 05. března 2021

V současné době se očkování z řad občanů provádí u osob s věkem 70+. Občan si musí předem rozmyslet, zda chce být registrován k očkování jako senior 70+ v očkovacím centru nebo se chce dát očkovat u svého praktického lékaře. Zvolenou variantu místa očkování nelze později změnit.

V Třebíči je připraveno očkovací centrum v budově Fórum, které se v nejbližší době otevře, jakmile budou k dispozici dodané vakcíny ve větším počtu a bude tak i hodně termínů k očkování. V Centru bude osm očkovacích boxů. Do centra je i bezbariérový přístup, pokud zaparkujete u Komunitního centra Moravia (bývalé Kino Morávia). Pokud zvolíte očkování v očkovacím centru, je nutné se předem zaregistrovat. Přístup k registraci je zveřejněn zde: registrace.mzcr.cz nebo přes crs.uzis.cz

V případě, že potřebujete s registrací pro očkovací centrum pomoci, pomoc poskytuje Městský úřad Třebíč v SeniorPointu na tel. čísle 601 573 020. S pomocí pomůže také krajská COVID linka - tel. č. 564 602 602 nebo je také možnost volat na bezplatnou linku tel. 1221 zřízenou MZČR.

Registraci u praktického lékaře provádí pouze příslušný praktický lékař.

Zveřejnila: Helena Moudrá