Informace k šíření koronaviru

Zveřejněno dne 03. března 2020

V souvislosti s šířením koronaviru a cestováním zveřejňuje svá doporučení Ministerstvo zahraničních věcí na svých internetových stránkách v sekci cestujeme: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html.

Aktuální informace o epidemii způsobené koronavirem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

V souvislosti s výskytem koronaviru v České republice je důležité připomenout si základní hygienická pravidla pro snížení rizika nakažení, které obecně platí pro všechny druhy virových onemocnění:

  1. dodržovat základní hygienická pravidla,
  2. vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  3. nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  4. jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny,
  5. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou.