Informace občanům o odpadovém hospodářství v obci za rok 2022

Zveřejněno dne 30. března 2023

Dle zákona č. 541/2000 Sb., obec informuje občany o odpadovém hospodářství v obci. Informujeme o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu a o výsledcích - kvantifikovaných i ekonomických, současně upozorňujeme na možnou prevenci a minimalizaci vzniku komunálního odpadu v domácnostech.

Informace za rok 2022 je zveřejněna v příloze.

Na internetových stránkách v sekci Odpadové hospodářství jsou průběžně zveřejňovány další informace.  

Zveřejnila: Helena Moudrá