Upozornění HZS Kraje Vysočina, informace obce

Zveřejněno dne 22. srpna 2018

HZS Kraje Vysočina upozorňuje, že v důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. Je nutné v přírodě a zejména v lesích a jejich blízkosti nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Je třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Situace: Po zadní straně tlakové výše nad severovýchodní Evropou k nám proudí teplý vzduch od jihu. Studená fronta, která k nám  postoupí od západu z pátku na sobotu (z 24. na 25.8.2018), se rozpadne a nepřinese žádné výraznější srážky vedoucí ke zlepšení současné situace. Při přechodu studené fronty hrozí místy silné bouřky s přívalovými srážkami a silným větrem.

K současné situaci týkající se stávajícího sucha a nebezpečí požárů prozatím obec Petrovice nevydává žádné místní vyhlášky a zákazy, které mohou být vydány. 

Žádáme občany, aby respektovali upozornění a výzvu vydanou Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí, k současné hydrologické situaci, a upozornění HZS Kraje Vysočina ke zvýšenému riziku vzniku požáru a dbali zvýšené opatrnosti při manipulaci s jakýmkoliv zdrojem ohně nejen ve volné přírodě.

Zveřejnila: Helena Moudrá