Informace o odpadovém hospodářství za rok 2023

Zveřejněno dne 02. dubna 2024

Informace podle § 60 odst. 4 zák. č. 541/2000 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, za rok 2023 jsou zveřejněny v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá