Informace pro občany: Onemocnění COVID-19

Zveřejněno dne 04. března 2020

Informační leták důležitých informací ohledně onemocnění COVID-19, který vypracoval Kraj Vysočina, je zveřejněný v příloze.

V průběhu příštího týdne budou letáky ve fyzické podobě distribuovány do každé poštovní schránky v Kraji Vysočina.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo informační video "Co byste měli vědět o koronaviru?" - http://mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html.

Aktualizovala: Helena Moudrá dne 11.3.2020