Krizové situace - Informace pro veřejnost

Zveřejněno dne 16. května 2016

Každý z nás by měl vědět, jak se správně zachovat v krizových situacích tj. v případě požáru, dopravní nehody, povodně, zdravotního ohrožení blízkých apod.

Kvalitní informace - nejjednodušší a nejdůležitější rady a návody občanům poskytuje
http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/
Obětem kriminality pomoc právní, psychologickou, sociální poradenství a další praktické rady a pomoc poskytuje Bílý kruh bezpečí. Nejbližší pracoviště je v Jihlavě.
http://www.bkb.cz/
Zveřejněno 16.05.2016, zapsala Helena Moudrá