Krizové situace - příručky, návody

Zveřejněno dne 06. června 2016

Příručka první pomoci, která by měla být rádcem a pomocníkem v situacích, kdy je nutné zachránit život a zdraví někoho z nás, byla vytvořena Krajem Vysočina ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina.

Rovněž kapesní průvodce pro mimořádné situace a bezpečnost nám může být nápomocen při řešení náhle krizové situace.
Uvedené dokumenty Kraje Vysočina jsou zveřejněny v příloze - viz také
http://www.kr-vysocina.cz/rady-navody-informace/ds-86252/p1=10349&archiv=1, kde jsou zveřejněny další rady a informace.
Zveřejněno 6.6.2016, zapsala Helena Moudrá