Kronika obce - zápis let 1998 - 2001

Zveřejněno dne 09. prosince 2007

V příloze je zpracován retrospektivní zápis života a rozvoje obce v letech 1998 - 2001.

Zápis do kroniky obce projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 06.12.2007.

Dokumenty ke stažení