Kronika - zápisy roku 2012 a 2013, doplnění zápisu roku 2006

Zveřejněno dne 01. října 2014

Na 25. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 26. září 2014 byly projednávány a schvalovány pamětní zápisy do kroniky obce Petrovice.

Zpracovány byly návrhy kompletních zápisů událostí let 2012 a 2013 a doplnění retrospektivního zápisu roku 2006, který se týkal počasí v zimním období 2005/2006.
Zápisy jsou zveřejněny v přílohách.
Zveřejněno 1.10.2014, zapsala Helena Moudrá