Milostivé léto - informace pro dlužníky

Zveřejněno dne 22. listopadu 2021

Informujeme občany, kteří se dostali do finančních problémů - dluhu, které řeší exekutor, resp. je dluh vymáhán v exekučním řízení o právní úpravě tzv. milostivém létě. Právní úprava obsažená v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., je platná od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Během této tříměsíční lhůty může dlužník zaplatit jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce, který činí 750,-- Kč +DPH. Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství, poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán.

Více informací je zveřejněno zde: https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/.

Zveřejnila: Helena Moudrá