Mobilní pošta v obci - od 3.5.2021

Zveřejněno dne 27. dubna 2021

Vždy v pondělí a to od 3. května 2021 bude do obce zajíždět mobilní pobočka České pošty, s.p. Čas obsluhy občanů obce je stanoven od 13:50 do 14:35 hodin, tj. 45 minut.

Vozidlo s logem Mobilní pošta bude přistaveno u Obecního úřadu Petrovice na zpevněné ploše za autobusovou zastávkou směr Třebíč. Vozidlo bude mít připojení na zdroj elektrické energie z budovy obecního úřadu.

Ve vozidle vyřídíte: příjem zásilek, poštovní poukázky, služby SIPO, prodej kolků, cenin a telefonních karet, prodej tisku a doplňkového zboží.

Jedná se o novou službu České pošty, s.p., která je již v některých krajích provozována a postupně je plánováno její rozšiřování. Vozidlo bude do naší obce přijíždět z Čechočovic a odjíždět bude do sousedních Přibyslavic. Jedná se o zkušební provoz po dobu 1 měsíce, který bude vyhodnocen a následně bude o službě rozhodnuto. 

Mnozí z nás si na tzv. pojízdnou poštu dobře pamatují. V současné době má stejně jako dříve umožnit občanům v místě svého bydliště využívání služeb bez nutnosti cestovat a zvyšovat tak svoji mobilitu a shlukovat se v prostorách budov. Věříme, že tuto službu občané naší obce využijí.   

Více informací o této nové službě České pošty, s.p., je zveřejněno zde: https://www.ceskaposta.cz/mobilni-posta.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení