Novoroční přání

Zveřejněno dne 01. ledna 2020

Obec Petrovice přeje všem občanům štěstí, pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy v roce 2020.

Tradičním Novoročním pochodem, který se konal již po osmé, jsme přivítali rok 2020. I pro tento rok byla stanovena nová trasa, která byla zvolena tak, aby vyhovovala všem účastníkům pochodu. Součástí pochodu je vždy krátká zastávka na občerstvení se. Tentokrát se tato přestávka uskutečnila u rybníka Obecník v sousedství za hranicemi našeho katastrálního území. 

Zveřejnila: Helena Moudrá